Alla behövs

Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör tillsammans vårt Sverige och Ängelholm.

Trots de senaste årens globala ekonomiska oro står Sverige och Ängelholm starkt. I Sverige arbetar vi tillsammans för att skapa resurser till den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra. Alla är i något skede beroende av skola, sjukvård och äldreomsorg. Vi tror på ett finmaskigt nät som fångar den som faller, på att trygghet ger välstånd och att framgång inspirerar och ger ringar på vattnet.

Men ett Sverige och ett Ängelholm som mår bra måste bli bättre. Vi måste bli bättre på att se och ta tillvara allas förmåga och ge alla som vill och kan en chans att bidra. Ingen ska tvingas ut i utanförskap. Jobben bygger inte bara vår gemensamma trygghet, utan stärker även var och en av oss. Att försörja sig själv och sin familj och att ha en meningsfull sysselsättning, skapar frihet, bygger självkänsla och självbestämmande.

Full sysselsättning och minskat utanförskap är inte bara en fråga om krass ekonomi, utan även om medmänsklighet. I Ängelholm ska alla bli sedda och ingen ska glömmas. Därför är arbetslinjen Nya Moderaternas viktigaste verktyg. Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige och ett bättre Ängelholm.

Valprogrammet för mandatperioden 2014-2018 innehåller Moderaternas förslag och idéer för hur Ängelholm ska utvecklas de kommande åren. Moderaterna prioriterar skola, vård och omsorg. Vi vill erbjuda ängelholmarna Sveriges bästa välfärd med attraktivt boende och fantastisk natur. Moderaterna tror på framtiden och vill se ett Ängelholm som växer och blomstrar. Det förutsätter en positiv syn på utveckling och en känsla av att här i Ängelholms kommun är allt möjligt.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm