8. Ingela Sylwander

55 år, försäkringsförmedlare, Ängelholm
i.sylwander@telia.com
Ingela Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

Jag vill bana vägen för ett tryggt Ängelholm

Jag vill se fortsatta satsningar på skolan/förskolan.
Jag vill se att vård och omsorg finns till hands när den behövs.
Jag vill se förutsättningar för fler företagsetableringar.
Jag vill att Ängelholms kommun ska fortsätta vara en trygg och attraktiv kommun att växa upp och åldras i.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm