7. Rune Johansson

74 år, ingenjör, Ängelholm
rune.johansson@moderat.se

Rune

Ängelholms kommun visar en positiv utveckling inom de flesta områden, skolans resultat förbättras kontinuerligt. Samarbetet med Hälsostadsprojektet, där privata intressen, Regionen och Kommunen samarbetar visar att detta ger högre kvalité inom både sjukvården och äldreomsorgen.

Vi måste fortsatt värna om de mjuka värdena i vår kommun. Men vi måste även fortsatt granska och åtgärda vad som vi finner ofrånkomligt.

Ett pågående planarbete är förlängning av Klippanvägen över Rönneå. Detta projekt är av stor betydelse för att skapa en bättre trafikmiljö i centrum. Förlängningen av Klippanvägen kommer att avlasta trafiken på Östergatan och Skolgatan vid Stadsparken, varav följer att vi kan utveckla Stadsparken till den gröna oas som den en gång var tänkt att vara.

Byggandet av badhuset i centralt och attraktivt läge är något som kommer att gynna såväl besöksnäringen som handeln i vår kommun.
Nybyggnationer som pågår och kommer att färdigställas under kommande mandatperiod är bland annat ny skolbyggnad som ersätter Nyhemsskolan, nytt dagis i Hjärnarp. Senare kommer även Villanskolan att ersättas av en ny byggnad.

Bostadsbyggande är av yttersta vikt för kommunens utveckling. Pågående är byggandet av så kallat trygghetsboende intill Villans serviceboende samt bostadsbyggande i Munka-Ljungby. Vidare pågår planarbetet för södra Ängelholm, där det planeras för såväl flerfamiljhus som villor.

Slutligen, den nya kommunorganisationen kommer att innebära en vitalisering av det politiska arbetet. Det är med stor förväntan som jag ser fram mot starten av denna organisation som kommer att starta den 1 januari 2015.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm