6. Christina Hanstål

46 år, förskollärare, Ängelholm
christinahanstal@hotmail.com
Christina Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

 

Ängelholm är en bra kommun, men det finns alltid saker vi kan bli bättre på! Detta är några av de ämnen jag brinner för.

  • Jag vill fortsätta göra hela Ängelholm attraktivt, där människor trivs, vill leva och bo.
  • Arbeta för att alla barn har möjlighet att lyckas i skolan och att alla barn blir sedda.
  • Verka för att det finns olika driftsformer inom skola och vård
  • Möjliggöra för företag att kunna etablera sig i vår fina kommun.
  • Ängelholm skall vara en trygg kommun att kunna åldras i.
  • Verka för minskat utanförskap genom att fler kommer i arbete.
  • Ordning och reda i kommunens finanser.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm