42. Siri Johansson

70 år, f.d.banktjänsteman, Ängelholm
siri.johansson@moderat.se

Siri

 

Jag vill värna om kvalitén inom såväl barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen och sjukvården.
Det är av största vikt att vi kan behålla och utveckla dessa områden för att skapa ett samhälle där barnomsorgen, lärandet, äldreomsorgen, sjukvården och skolan är prioriterade områden.
Barnomsorgen kan idag glädjas år nybyggda dagis i bland annat Skälderviken och pågående byggnation av ett nytt dagis i Hjärnarp.
Våra skolor visar på en positiv utveckling, där betygsnivån har stigit under den gångna mandatperioden.
Äldreomsorgen och sjukvården utvecklas positivt i vår kommun. Samarbetet mellan privata företag, Regionen och Kommunen i Hälsostadsprojektet borgar för att vi kommer att ta ytterligare steg framåt när det gäller dessa områden.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm