4. Daniel Jönsson

37 år, sjökapten, Munka-Ljungby
daniel.jonsson@moderat.se
Daniel Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

Se till individen

Jag tror på rättvisa och medmänsklighet. Ett samhälle där vi unnar varandra lycka och framgång. Och en politik som motverkar orättvisor och kollektiva bestraffningar.

Exempel på orättvisor är när kvinnor tjänar mindre än män för samma arbete, eller när namnet är avgörande för hur lätt du får ett jobb. Lösningen är inte nya orättvisor där vi kvoterar eller bestraffar andra kollektiv.

Vi måste istället sluta dela in människor i vi och dom. Politiken upphöra med att se individer som delar av olika kollektiv. Lägga av med att ställa gamla mot unga, män mot kvinnor, invandrare mot infödda. Och börjar se till den enskilda individen och dess unika egenskaper.

Jag vill se mindre av påtvingade kollektiva lösningar. Och mer personligt ansvarstagande. Jag vill se en politik som i första hand utjämnar invånarnas olika förutsättningar, inte resultaten av individens ansträngningar. En politik som ger alla möjligheten att söka sin lycka.

Ordning och reda i ekonomin

Det allra viktigaste inom politiken är att ha ordning och reda i ekonomin. Endast med en ansvarsfull ekonomisk politik skapas förutsättningar att genomföra allt det vi vill. Om inte resurserna finns kan man inte genomföra något alls utan att skicka notan till nästa generation.

Tidigare har man haft för vana att skjuta kostnader på framtiden. Det ansågs möjligt tack vare en kraftigt ökande befolkning i arbetsför ålder. Men det måste upphöra. Var generation måste börja ta sina egna kostnader. Vi måste sluta låna av våra barn.

Politik handlar om att vilja. Jag vill mycket. Jag vill ha en skola och omsorg i världsklass. Fantastisk kultur- och fritidsverksamhet och en offentlig miljö som man kan vara stolt över. Moderaterna har idéerna som tar oss dit.

Men ingen kan trovärdigt lova allt till alla. Och vi måste alltid vara ödmjuka inför det faktum att det är dina pengar vi använder för att genomföra våra löften.

Hela Ängelholm ska leva

Ängelholm får aldrig lika stort utbud av kultur, nöje, handel, restauranger och annan service som Helsingborg. Kundunderlaget är mindre här. Munka Ljungby, Hjärnarp, Vejbystrand och Strövelstorp får aldrig samma utbud som Ängelholm. Av precis samma anledning.

För mig är det viktigt att förhållandena inte ändras i en negativ riktning för Ängelholm och dess tätorter. Om vi inte växer i samma takt som närliggande kommuner, och våra tätorter i samma takt som centralorten, så kommer service som vi idag ser som självklar att försvinna.

Jag tror på en levande landsbygd och ett levande centrum. Vi måste arbeta för en befolkningstillväxt för att kunna bevara det Ängelholm vi alla vill ha. Det som är bra för centrum är bra för landsbygden. Och det som är bra för landsbyggde är bra för centrum.

Rösta för framtiden

Valet den 14:e september handlar om att välja vilka politiker du tycker har de bästa lösningarna på dagens utmaningar och vilket Ängelholm du vill se imorgon.

När andra partier är fast i det förgångna och ständigt letar fel som begåtts i det förflutna så är Moderaterna ett parti som ser framåt. Vi vill att Ängelholm ska följa med i utvecklingen. Vi letar lösningar för framtiden. Historien kan vi aldrig ändra på, bara lära oss av. Däremot kan vi påverka det som kommer att hända.

Moderaterna är ett parti som tillhört majoriteten i Ängelholm under lång tid. Många frågar varför vi inte redan genomfört allt vi går till val på. Svaret är ganska självklart. De problem och förutsättningar vi ser idag, fanns inte igår. De möjligheter vi har idag, fanns inte igår. Och så är det väl med allt i livet. När samhället runt oss förändras och vi får nya erfarenheter upptäcker vi nya saker vi vill göra eller ändra på.

Din röst den 14:e september är avgörande för hur Ängelholm kommer så ut i framtiden. Vill du se en kommun som hänger med i utvecklingen och ser möjligheterna, så är en röst på Moderaterna det självklara valet för dig!

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm