37. Owe Johansohn

64 år, strateg, Ängelhom
owe.j@telia.com

Owe

Några av de frågor som jag ser angelägna att arbeta med är att:

  • Fortsätta vidareutveckla barn- och utbildningsfrågorna.
  • Inom vård- och omsorg arbeta med erfarenhetskunskap och synpunkter
  • från enskilda brukare och dess organisationer.
  • Att professionen arbetar tillsammans med brukare mot gemensamma mål.
  • Att arbeta med öppna jämförelser med kommuner och privata verksamheter.
  • Att analysera verksamheten för att vidareutveckla kvalitet och arbetssätt.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm