27. Anders Davidsson

54 år, journalist, Höja
anders.davidsson.hoja@gmail.com
Anders Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

Jag är ny Moderat. Till och med nybliven politiker trots mina 54 år. Men så länge jag minns har jag varit intresserad av samhällsfrågor. Under mina dryga tre decennier som journalist på NST och senare HD har det handlat väldigt mycket om just samhälle och politik. Men från andra sidan. Jag har följt, kommenterat och kritiserat. Och försökt att vara så objektiv en journalist bara kan.

När jag lämnat tidningen är jag fri att stå för egna åsikter och tankar om vad som borde göras i min hemkommun Ängelholm. Och det är en hel del. Ge mig ditt stöd.

Pytteled för miljöns skull

Pytteleden är en av Ängelholms mest känsloladdade frågor i modern tid. Jag har läst, funderat och retat mig. Så länge Klippanvägen är en stor infart, så länge stranden och stationen drar folk, så länge behöver Ängelholm en ny väg över ån.

Jag tänker på miljön för människorna i staden.  Det är inte mysigt i landets minsta stadspark med all trafik på andra sidan häcken. Jag vill kunna sitta vid Kirris eller någon av serveringarna på andra sidan gatan utan att bli störd av buller och avgaser.

Pytteleden gör inte att man kan stänga Nybron för bilar, men kan halvera trafiken. Dessutom är det enda chansen att förlänga Storgatan som handels- och gångstråk.

Och tänk vilken åpromenad det kan bli över och förbi nya Pyttebron med fina cykelvägar ut mot Havsbaden alldeles i kanten.  De bensin-  och dieseldrivna bilarna ska försvinna. Privatbilismen har redan börjat gå ned, men Ängelholm växer och den nya vägen behövs för att Ängelholm ska få ett större och rundare centrum.

Vatten värt att slåss för

Ängelholm har kilometerlånga stränder, men hur utnyttjar vi den fantastiska tillgången? Jag och många andra skåningar har gjort flera utfärder till nordtyska badorter.  Här är stränderna putsade, trafiken stillsam och styrd och det är folkliv nästan året runt längs stränderna.

Någon är villig att betala för att utnyttja och vårda naturtillgången.  Här är det svårt med särskilda turistskatter, men nog borde vi också kunna använda stränderna mycket mer. Fler företag, bättre förbindelser och mer pengar. Vi kan inte riskera att nästa storm får havet eller ån att bryta igenom . Kommunen måste redan nu ta beslut om en naturnära och långsiktig strandskötsel, antagligen genom återkommande sandflytt i stor skala för att bredda stranden.

För dricksvatten är det taget beslut som säkrar tillgången, men det måste finnas alternativ till en raskänslig Bolmentunnel, och för mig duger inte Ringsjön. Och det ska inte drabba Rönne å. Som sportfiskare sedan barnsben vill jag se krafttag när det gäller vattenmiljöer. Gamla fördämningar ska bort och vattendragen behöver bättre skydd mot utsläpp. Det innebär fortsatta krafttag mot dåliga enskilda avlopp.

Jag jobbar politiskt för:

Mer stadsodling, på Scantomten och andra platser. Trevligt för alla åldrar och möjliga feriejobb för ungdomar.

Åarna. Rönne å, Kägleån och Rössjöholmsån är ängelholmarnas vatten. Naturen ska vårdas, och visas för fler. Fiske, kanot, åpromenader och flottfärder skapar upplevelser och jobb.

Ängelholm är bra att cykla i. Cykling är bra för både hälsa och miljö. Första steget är bättre vägvisning. Ny cykelväg Kroneslätt-Helsingborgsvägen projekteras under mandatperioden.

Minst tre förbättringar på cykelvägsnätet ska redovisas varje år.

Ängelholms första elbilspool ska igång.

På sikt bör Kungsgårdsleden byggas på i väster längs järnvägen. En komplett ringled behövs för att avlasta centrum. Att samla miljöstörande trafik är god politik.

En långsiktig utredning och plan för hur störningarna från tågbuller ska hanteras. Med färdiga tunnlar i Hallandsåsen blir det fler godståg och buller.

Bättre service, fler e-tjänster och färre blanketter. Kommunens medborgarkontor tar över fler arbetsuppgifter och får ökade öppettider.

Ge gamla och sjuka hemtjänst upp till viss nivå med automatik och utan särskild specifikation på vad tiden ska användas till. Linköpingsmodellen.

Läxfri skola. Använd skoltiden fullt ut. Lärarledd hjälp även utanför lektionstid på alla skolor.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm