25. Wiveca Britzén

63 år, civilekonom, Ängelholm
wbritzen@ektv.nu
Daniel Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

 

Hej,

Jag heter Wiveca och har i många år varit engagerad i moderaterna i Ängelholm.

Mina uppdrag är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Vänortskommittén och moderata styrelsen i Ängelholm.

Min önskan är att fortsätta verka för en bra och varsam samhällsutveckling i Ängelholm. Jag vill att vår stad ska kännas trygg att bo och leva i. Jag vill värna om individen och vara lyhörd inför väljarna.

Därför hoppas jag på din röst.

Kryssa Wiveca Britzén, nr 25

Mina hjärtefrågor är barn-, ungdom- och sociala frågor.

 Skolan

Barnen och ungdomarna är framtiden. En bra och säker skola är ett måste. Viktigt är bra och lärorik tid mellan elev och lärare. Läraren ska ha tid att undervisa. Därför vill jag fortsätta verka för bättre villkor för lärare och mer fokus på värdegrundsfrågor.

Det måste också till lugn och ro i klassrummet. Tid ska inte användas för att stävja bråk och stök. Studiero är ett verktyg för att höja kunskapsresultaten, ett annat är mer lärarledd undervisning.

En ökning av den fysiska aktiviteten i skola och på fritid måste också prioriteras. Om eleven får röra på sig stimulerar detta skolarbetet och fritiden fylls med något vettigt.

Aktivitet förebygger och hjälper många att hitta en meningsfylld idrott. Att Badhuset så snart som möjligt byggs betyder också mycket för många.

 Trygghet

Ängelholm ska vara en trygg kommun att bo och verka i. På gator och torg ska alla känna sig trygga. Därför är det viktigt att ha ett fortsatt bra samarbete med olika organisationer som Närpolisen, Nattvandrarna, Trygghetsjouren, Brottsoffer-jouren, Kvinnojouren etc. Alltför mycket våld sker både i och utanför hemmet. Det måste förebyggas och bekämpas.

Trygghet måste även finnas för äldreomsorg. Det ska vara tryggt och lugnt att åldras i Ängelholm. Därför känns det bra med kommunens uppdrag i Hälsostaden. Att värna om våra äldre och se till att de får en bra och värdig ålderdom är en viktig uppgift.

 Företagande

Att skapa fler jobb är viktigt för alla. Detta är grunden för all välfärd. Jag vill verka för ett bra företagsklimat i vår kommun. Dessutom är det av största vikt för alla och envar att känna sig behövd och att ha ett arbete att gå till.

 Vänortssamarbete

Ett brett samarbete med våra vänorter är viktigt. Vi har så mycket att lära av varandra. Alla har vi olika kultur, traditioner och värderingar. Jag vill verka för ett bredare engagemang mellan våra städer och att fler skolor och organisationer tar del av varandra.

 Moderaterna

Moderaterna är ett brett parti som går till val med en ansvarsfull politik för Ängelholms utveckling. Vi är den drivande politiska kraften i kommunen och vill spegla det samhälle som vi alla är en del av och verkar i.

Moderaternas lista består därför av 44 kandidater som representerar många erfarenheter, kompetenser och politiska hjärtefrågor. Politik handlar inte bara om en person utan om att bygga starka lag som tillsammans verkar för kommunens bästa.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm. 

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm