24. Karl-Erik Asp

68 år, egen företagare, Ängelholm
asp@5ess.se
Karl-Erik Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

Jag vill vara med och påverka framtiden
För både mig själv, men framförallt för
Mina barn, barnbarn och de boende i
Ängelholms kommun

Det ska kännas tryggt att:

  • vistas ute i hela Ängelholm
  • bo i Ängelholm
  • färdas på olika sätt i Ängelholm
  • känna sig välkommen till Ängelholm
  • omsorgen anpassas till individen
  • ungdomen har möjlighet till blandade aktiviteter
  • få sjukvård i Ängelholm
  • hänsyn tas till miljön

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm