2. Sven-Ingvar Borgquist

47 år, lantbrukare/bun ordf, Spannarp
sven-ingvar.borgquist@moderat.se
Sven-Ingvar Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

 

Jag heter Sven-Ingvar Borgquist och kandiderar i valet till kommunfullmäktige i Ängelholms kommun. Jag är 47 år och har hållit på med politik i snart tjugo år. Sedan 2007 är jag ordförande i Barn och Utbilningsnämnden. Förutom politiken så driver jag lantbruk på mitt föräldrahem i Spannarp. Där jag också bor med min familj.

Som ordförande i Barn och Utbildningsnämnden så kan jag konstatera att vi år efter år har förbättrat våra resultat. Ängelholms kommun tillhör numera bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. Detta genom målinriktade satsningar på läsa -skriva och räkna. Vi har även satsat på, en dator per elev som arbetshjälpmedel. Som det går för Ängelholms unga i dag kommer det att gå för Ängelholm i morgon.

Våra nya idéer.

Jag vill starta en matteverkstad för högstadieelever. Denna verksamhet har prövats på några ställen i landet. Matteverkstad är en frivillig form av läxhjälp och tanken är att den leds av äldre gymnasieelever som har goda kunskaper i matematik. Jag tror att de äldre eleverna kan sporra de yngre till att få ökat intresse för ämnet.

En annan idé är att högstadieeleverna ska få en språkcheck att utnyttja som betalning hos ett studieförbund. Denna språkcheck är förstås frivillig och tanken är att den kan användas till att läsa något av de språk eleven läser i skolan eller ett helt nytt tredje språk. Jag tror att denna språkcheck kommer väl till pass i vår region med täta internationella kontakter och språk är en förutsättning för dem.

Detta vill jag arbeta för nästa mandatperiod:

  • Starta en frivillig matteverkstad för högstadieungdomar
  • Ge högstadieeleverna möjlighet att läsa mer språk genom en språkcheck hos studieförbunden.
  • Satsa på forskarskola där lärare kan forska samt undervisa inom ramen för samma tjänst.
  • Fortsätta på den inslagna vägen med investeringar i modern teknik såsom datorer, surfplattor och digitala klassrum.
  • Utreda möjligheten att starta upp ett Science Center för att stärka undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.
  • Maten i skola och omsorg skall vara producerad enligt svensk djurskyddslag. Vi har en god djurhållning i Sverige med låg användning av antibiotika och god djurmiljö som vi ska värna om.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm