16. Johnny Hagman

49 år, krögare, Ängelholm
johnny.hagman@telia.com

Johnny

Jag vill arbeta för:
  • Fortsatt kommunalt självstyre.
  • Fortsätta utveckla vårt fina kulturutbud så att kommunen behåller sin attraktionskraft i alla åldersgrupper.
  • Underlätta och verka för en snabb och smidig hantering av nyetablerade företag i kommunen, samt en rimlig nivå på kommunala avgifter till företagen.
  • Ta bort biståndsbedömningen för 80+
  • Större valfrihet vad gäller mat, dryck och andra aktiviteter på våra äldreboenden.
  • Fortsatta satsningar inom skolan, som digitala hjälpmedel, personalresurser, mat och miljö.
  • Noga genomtänkta politiska beslut som gör att Ängelholmarna får ut så mycket som möjligt av sin skatt.
  • Våra politiskt satta miljömål.
  • Trygghet och valfrihet.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm