13. Tomas Fjellner

60 år, brigadgeneral (res), Ängelholm
t.fjellner@gmail.com
Tomas Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

Ledarskap, nytänk och ansvar !

 Jag är idag

 • ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
 • ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden
 • ersättare i Polisnämnden i polisområde Skåne Nordväst

 Mina erfarenheter är

 • Jaktflygare i 18 år, J35 Draken och JA37 Viggen
 • Chefsposter i 17 år, bl a flottiljchef på F 10, vice rektor på Försvarshögskolan och Logistikchef i Försvarsmakten

Jag vill

 • Få mer uträttat och verka för effektivare beslutsprocesser för ökad tillväxt, fler boende och fler företag så vi kan behålla vår goda samhällsservice i Ängelholm
 •  Att alla beslutsprocesser ska utgå från både ett jämlikhetsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv
 •  Att kulturen ska vara central i all samhällsutveckling och att exploatering i våra vackra och känsliga miljöer ska begränsas
 •  Värna vår infrastruktur som flygplats och inte bygga bostäder och annat som kan äventyra framtida utveckling och potential
 •  Utveckla våra vägsystem så att alla trafikslag kan flöda, för tillgänglighet till centrum, stranden och havet och jag villse nya bättre P-lösningar
 • Att vi behåller Kungsgårdsleden/väg 1710 som matarled och ser över trafikplaneringen så att vi kan ta bort onödiga vägbulor och dom nya onödiga ”timglasen/flaskhalsarna” på våra huvudleder
 •  Att vi inte begränsar framkomligheten på Valhallsvägen i Skälderviken
 •  Att vi utvecklar vår kollektivtrafik, verkar för att behålla buss 506 och utvecklar linje 2:s sträckning
 Jag vet att vi kan utveckla vår kommun och vår region än bättre!

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm