1. Robin Holmberg

26 år, kommunalråd, Ängelholm
robin.holmberg@moderat.se
Robin Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!

 

Kryssa Robin Holmberg (M)

Jag heter Robin Holmberg och är 26 år gammal. Sedan 2014 är jag kommunstyrelsens ordförande i fantastiska Ängelholms kommun. Valet den 14 september handlar om hur våra gemensamma resurser som varje dag arbetar för att ge oss ängelholmare den välfärd vi förtjänar ska förvaltas och om hur Ängelholm ska utvecklas de kommande åren. Moderaterna går till val på en politik för framtiden. Jag tror på utveckling och att Ängelholms kommun kan bli än bättre. Mitt vallöfte är en nystart både för Moderaterna och för Ängelholm. Låt oss titta framåt och fortsätta göra Ängelholm till Sveriges bästa kommun att leva och verka i. Jag hoppas på ditt förtroende och ditt kryss.

Det går bra för Ängelholm

Ängelholm är på rätt väg. Mycket i vår kommun utvecklas åt rätt håll. Skolan blir bättre, företagsklimatet stärks, fler har jobb, nya bostäder byggs och vi blir fler ängelholmare för varje år som går. Det finns mycket att vara stolt över i Ängelholm, men det finns fortfarande mer att göra. Moderaterna älskar Ängelholm och vi vill genom våra idéer och politiska förslag bidra till att forma framtidens Ängelholm. Vi går till val på en ansvarstagande och sammanhängde politik för hela Ängelholms kommun där varje kommundel får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna kvaliteter och förutsättningar. Moderaterna prioriterar särskilt tre områden den kommande mandatperioden: skolan, ordning och reda i den kommunala ekonomin samt en trygg kommun för alla.

Rösta på Nya Moderaterna den 14 september!

Jag vill göra ett bra Ängelholm bättre

  • Fler jobb och minskat utanförskap genom att underlätta för företag att etableras sig i och växa i Ängelholm.
  • Skola i världsklass där alla barn blir sedda och får chans att lyckas. Som det går för Ängelholms unga i dag kommer det gå för Ängelholm i morgon.
  • Ordning och reda i kommunens ekonomi möjliggör satsningar på välfärden i framtiden.
  • Kommunens verksamheter ska vara effektiva och skatten ska fortsatt vara låg.
  • Ängelholm ska vara en trygg kommun för alla med bland annat trygghetsvandringar i de olika kommundelarna.
  • Fortsätta satsa på Hälsostaden med tätare samverkan mellan Ängelholms kommun och Region Skåne. Framtidens vård utvecklas i Ängelholm.
  • Hela Ängelholms kommun ska leva och kommundelarna ska utvecklas utifrån sina kvaliteter och förutsättningar.
  • Ängelholms kommun ska bli en föregångare i miljöfrågor där kommunen växer och utvecklas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

 

 

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm