Kandidater

1. Robin_Holmberg, 26 år, kommunalråd, Ängelholm
2. Sven-Ingvar_Borgquist, 47 år, lantbrukare/bun ordf, Spannarp
3. Elisabeth_Sandberg_Kullenberg, 62 år, barnläkare, Ängelholm
4. Daniel_Jönsson, 37 år, sjökapten, Munka-Ljungby
5. Ola_Carlsson, 43 år, skadeförebyggare, Axtorp
6. Christina_Hanstål, 46 år, förskollärare, Ängelholm
7. Rune_Johansson, 74 år, ingenjör, Ängelholm
8. Ingela_Sylwander, 55 år, försäkringsförmedlare, Ängelholm
9. Göran_Larsson, 70 år, byggmästare, Ängelholm
10. Maria_Cronkvist, 27 år, jurist, Ängelholm
12. Jasna_Martinsson, 35 år, projektledare, Ängelholm
13. Tomas_Fjellner, 60 år, brigadgeneral (res), Ängelholm
14. Mona_Sturesson, 70år, f.d.socialchef, Ängelholm
16. Johnny_Hagman, 49 år, krögare, Ängelholm
17. Ragnar_Steen, 66 år, ekonom, Ängelholm
18. John_Liljeblad, 62 år, kontraktsprost, Vejbystrand
19. Per_Skantz, 48 år, vaktmästare, Barkåkra
20. Karin_Jönsson, 56 år, leg.sjuksköterska och egen företagare, Ängelholm
21. Ulf_Pethö, 51 år, vd, Ängelholm
22. Liselott_Perlhagen, 45 år, enhetschef, Vejbystrand
23. Anders_Malm, 66 år, f.d. kommunalarbetare, Ängelholm
24. Karl-Erik_Asp, 68 år, egen företagare, Ängelholm
25. Wiveca_Britzén, 63 år, civilekonom, Ängelholm
26. Rickard_Holmberg, 24 år, elektriker, Ängelholm
27. Anders_Davidsson, 54 år, journalist, Höja
28. Annika_Gigel, 67 år, civ.ekonom, Ängelholm
29. Charlotte_Långberg, 60 år, egen företagare, Ängelholm
30. Maths_Kjellin, 65 år, tekniker, Hjärnarp
31. Esa_Jääskeläinen, 58 år, besiktningsingenjör, Ängelholm
32. Nils-Göran_Gisslén, 70 år, leg.läkare, Ängelholm
33. Cornelis_Huisman, 72 år, sjökapten, Haradal
34. Paul_Hanstål, 47 år, säkerhetshandläggare, Ängelholm
35. Roland_Lux, 58 år, pilot, Ängelholm
36. Patrik_Lundgren, 49 år, vvs montör, Munka-Ljungby
37. Owe_Johansohn, 64 år, strateg, Ängelhom
38. Muhamet_Gashi, 48 år, skolassistent, Ängelholm
39. Hasse_Persson, 66 år, företagare, Munka-Ljungby
40. Magnus_Herbst, 64 år, egen företagare, Ängelholm
41. Joakim_Baltzarsson, 41 år, ämnessakkunnig, Ängelholm
42. Siri_Johansson, 70 år, f.d.banktjänsteman, Ängelholm
43. Pia_Kinhult, 55 år, företagare, Ausås
44. Hans_Wallmark, 49 år, riksdagsman, Magnarp

Kommentera

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm