Kommunfullmäktige

Ledamöter:
Robin Holmberg
Sven-Ingvar Borgquist
Elisabeth Kullenberg
Daniel Jönsson
Ola Carlsson
Christina Hanstål
Ingela Sylwander
Göran Larsson
Maria Cronkvist
Tomas Fjellner
Johnny Hagman
Per Skantz
Anders Malm

Ersättare:
Karl-Erik Asp
Wiveca Britzén
Rickard Holmberg
Anders Davidsson
Annika Gigel
Maths Kjellin
Esa Jääskeläinen

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm