Vi lovar inte mer än vad vi har råd med (NST 13/9)

Så bekände då äntligen Socialdemokraterna i Ängelholm färg. Den visade sig vara illröd.

I veckor har vi efterlyst vad (S) vill med Ängelholms kommun. Nu verkar vi ha fått ett svar – lite mer till allt och alla. Notan skickar de till ängelholmarna. För utan trovärdig finansiering av hundramiljonersförslag, nya arenor till alla idrotter och annat kan vi inte komma till någon annan slutsats än att Socialdemokraterna vill höja skatten. En skattechock väntar med största sannolikhet Ängelholm, Skåne och Sverige om (S) får chans att bestämma efter helgens val.

Nya Moderaterna tycker att människor ska få behålla mer av det de tjänar och på så sätt själva styra över hur de vill använda sina pengar. En av våra allra viktigaste valfrågor är därför ordning och reda i ekonomin. När vi tar ansvar och inte lovar mer än vad Ängelholms kommun har råd med kan vi hålla hög nivå i välfärden samtidigt som vi har råd att satsa på skolor och äldreboenden i framtiden.

Respekten för skattebetalarnas pengar och att dessa används på ett klokt och effektivt sätt är centralt för Moderaterna. Genom våra förslag och vårt förhållningssätt till medborgarnas pengar skapar vi en stark ekonomi där vi har råd med satsningar utan att höja skatten. Det handlar bland annat om att fortsätta utveckla och effektivisera kommunens verksamheter samt verka för ekonomisk långsiktighet.

Politik handlar om att våga prioritera och om att ta ansvar för våra gemensamma resurser. De pengar vi fått förtroende att förvalta är inte kommunens – de tillhör Ängelholms skattebetalare!

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

SSU-ordförande far med osanning (NST 11/9)

Svar till Filip Hansson (SSU) och ”Slösa inte bort pengarna” (4/9)

Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Filip Hansson (S) svartmålar Ängelholm och den politik Alliansen fört den senaste mandatperioden på ett direkt felaktigt och oärligt sätt. Låt oss bemöta de osanningar som en av (S) fullmäktigekandidater för fram:

• Bygget av nya Nyhemsskolan beror inte på besparingar eller dåligt underhåll, utan på byggfusk på 1970-talet. Samtliga partier utom MP röstade för att renovera skolan. När det stod klart att skicket trots allt var för dåligt beslutade vi att göra det mest ansvarsfulla – att riva den gamla skolan och bygga en ny.
• Parkskolan finns kvar och Moderaterna har inte för avsikt att riva den. Vi vill utveckla hela kvarteret inklusive stadsparken. Men det kräver ett helhetsgrepp och att många aktörer samarbetar. Därför vill vi inte stressa fram ett beslut.
• Solhaga finns kvar. Ett boende som många anser vara ett av kommunens bästa. Arbetsmiljöverket har bekräftat att där inte finns några fel på fastigheten. Att Socialdemokraterna tillsammans med facket försökte tvinga fram en stängning trots detta kan vi inte tolka på annat sätt än att man ansåg att det behövdes en ”skandal” i valrörelsen. Det är beklagligt att Socialdemokraterna är beredda att offra våra gamlas trygghet i sin jakt på ordförandeposter.
• Alliansen har inte lovat att inte avyttra delar av vårt fastighetsbestånd. Tvärtom ser vi det som något positivt. Vi anser att vi bör avyttra i takt med att vi bygger nytt. Det gör vi för att få ekonomiska möjligheter att bygga än fler hyresrätter, utan att riskera skattebetalarnas pengar.
• Hansson (S) skriver ”nu vill de höja skatten igen […]”. Det är direkt felaktigt. Vi vill ha kvar skatten på dagens nivå.
• Beslutet om flygplatsen var en väl planerad och genomförd affär. Staten ägde flygplatsen och sålde den via kommunerna i Skåne Nordväst till ett privat konsortium. Vi ville inte att flygplatsen skulle läggas ner. Inte heller ville vi riskera att Ängelholms skattebetalare skulle få betala för en flygplats, som många andra kommuner som tagit över flygplatser fått göra.

Vi debatterar gärna vår politik. Men att komma med direkta osanningar bidrar inte till en saklig diskussion. Filip Hansson (S) försöker göra en poäng av att han företräder ”ordning och reda”. Men om det är politiker som tar ansvar och inte slösar med skattepengar ängelholmarna vill ha, då är det Moderaterna man ska rösta på den 14 september.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Daniel Jönsson (M)
Christina Hanstål (M)

Bra kustbevakning för Öresund (HD/NST debatt 9/9)

Regeringen tillför sammanlagt 143 miljoner till Kustbevakningen kommande två år för att säkra förmåga till bland annat miljöräddning och sjöövervakning. När trafiken längs våra kuster ständigt ökar är det viktigt att vi upprätthåller god beredskap för sjöräddning och miljöräddning till sjöss.

Öresund och hamnarna på Västkusten är en livsnerv för Sverige och trafikflödena ökar stadigt. Därmed ökar också risken för olyckor och utsläpp.

Alliansregeringen har drivit igenom en uppgradering av Kustbevakningens fartygsflotta med nya kombinationsfartyg och nya mindre patrullfartyg. En utgångspunkt för regeringen är att samhällets samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt, så även till sjöss.

Därför har alliansen agerat för att förbättra samverkan mellan våra sjögående myndigheter. I juni i år gav regeringen två uppdrag för ökad samverkan inom det marina området. Bland annat ska Försvarsmakten och Kustbevakningen öka sin samverkan avseende övervakning av sjöterritoriet och sjörörlig logistik. Kustbevakningens höga närvaro till sjöss och i luften skulle kunna förbättra möjligheten att identifiera och dokumentera kränkningar.

Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket fick också i uppdrag att gemensamt utreda hur samverkan mellan myndigheterna kan utvecklas inom rederi- och varvsverksamhet samt isbrytning i svenska farvatten. De fyra myndigheterna Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket har sedan tidigare fått i uppdrag att utveckla samarbetet på infrastrukturområdet.

Kustbevakningen har sedan tidigare aviserat förväntade underskott i sin budget. Moderaterna har arbetat för att hitta en lösning och nyligen presenterade regeringen förstärkningar av Kustbevakningens anslag på sammanlagt 143 miljoner de kommande två åren. Pengarna kommer att täcka det aviserade underskottet och tryggar därmed personal och verksamhet.

Regeringen har också aviserat satsningar på Försvarsmakten och marinen med bland annat modernisering av korvetter, ubåtar och mer pengar för att öka närvaron längs våra kuster. Sverige har i Kustbevakningen och Försvarsmakten kvalificerade resurser, med professionell personal och avancerade plattformar. Genom att myndigheter samverkar kan vi nå en högre effekt och få en större samlad nytta av våra marina förmågor. Därmed förbättras säkerheten på våra hav och sjöar.

Karin Enström (M)
försvarsminister

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot, Ängelholm
ledamot av försvarsutskottet

Oppositionens ständiga svartmålning är tröttsam (NST 8/9)

I ett globalt och europeiskt perspektiv är Sverige ett av världens bästa länder att leva, bo och åldras i. Att höra oppositionens ständiga svartmålning av Sverige är tröttsamt. Jag har svårt att se att människor känner igen sig i denna beskrivning av ett Sverige som de senaste åren blivit allt bättre.

Svartmålningen förekommer även av vår fina stad och kommun Ängelholm. Ängelholm ligger högt i de flesta undersökningar och rankningar. Vi har topp placeringar inom skolområdet och när det kommer till korta kötider till äldrevården. Här finns flygplats, ett nyrenoverat stationsområde, en fantastisk strand, och kommunen ligger bra till i polisens trygghetsmätningar. Nyligen blev Ängelholm 4:e kommun av 290 i Lärarförbundets undersökning av landets bästa skolkommuner. Nio av de 18 första kommunerna är skånska. Samtliga av dessa kommuner är alliansstyrda.

Vi får aldrig bli nöjda och tycka att allt är bra – allt kan alltid bli bättre. Därför har Moderaterna presenterat ett offensivt valprogram med fokus på framtiden. Vi vill att Ängelholm skall bli ännu bättre. Detta står i stark kontrast mot en opposition utan konkreta förslag som istället tittar bakåt och svartmålar både Ängelholm och Sverige.

Moderaterna ser en stark och trygg ekonomi som en förutsättning för att fortsätta den positiva trend som Ängelholm befinner sig i. Vi ser gärna att fler engagerar sig i politiken och på så sätt bidrar till Ängelholms utveckling. Inom Moderaterna och de andra partierna är vi ett fåtal fritidspolitiker som på vår fritid försöker göra vårt bästa för Ängelholm och dess medborgare. Oavsett vad vi gör och beslutar finns det alltid de som tycker annorlunda. Välj det parti som passar dig bäst och bli en del av oss som faktiskt vill Ängelholm väl.

Ulf Pethö (M)

Grunden är ordning och reda i ekonomi (NST 7/9)

Svar till BrittMarie Hansson (s), mfl, Blå dunster i Blå ängeln (1/9)

Ännu en gång har vi trampat på en mycket öm tå. Först när vi påtalade effekterna av en socialdemokratisk politik på ungdomsjobben i Ängelholm. Sen när vi visade på skillnaderna i lokal skolpolitik.

Nu gäller det EN mening i en intervju i vår 8-sidiga valtidning. Där jag svara på frågan ”Var finns då konfliktlinjerna ifråga om ekonomi?”. Tydligen får jag inte beskriva hur jag upplever skillnaden i hur vi ser på den kommunala budgetprocessen, ty detta har Socialdemokraterna ensamrätten att göra.

Precis som tidigare när tårna ömmat kan man inte visa att jag har fel. Istället hänvisar man nyfikna väljare att läsa bilagor till mötesprotokoll. Men valet den 14:e handlar inte om vad som yrkades i fullmäktige för 12 år sedan. Valet handlar om vad vi vill de kommande 4 åren.

Moderaterna vill se fortsatt ordning och reda i ekonomin. Vi anser att Ängelholms kommun inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt för att garantera kvalitén i den gemensamma välfärden. Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik lokalt, regionalt och nationellt för att kunna garantera en god service och en väl fungerande gemensam välfärd även i framtiden.

Moderaterna går till val på hur vi vill göra ett fantastiskt Ängelholm än bättre. Vi har över 100 konkreta punkter vi vill genomföra nästa mandatperiod. Men grunden för att kunna genomföra allt är fortsatt ordning och reda i ekonomin. Avsaknaden av socialdemokratiska idéer och visioner får tala sitt eget språk. Vi behöver inte smutskasta våra motståndare. Vi nöjer oss med att berätta vad vi vill!

Jag är glad över att ni läst hela vår 8-sidiga lokalt producerade valtidning så noggrant att ni hittade denna mening. Förhoppningsvis är det många fler Ängelholmare som också gjort det samma. Och därmed är lika insatta i vad vi vill nästa mandatperiod.

Daniel Jönsson (m)
Ordf Munka Ljungbymoderaterna

S har inga skolvisioner (NST 5/9)

Svar till Lars Nyander (S), mfl, Vi har flera förslag för en bättre skola. (28/8)

Socialdemokraterna bekräftar tydligt i sitt insändarsvar att Moderaterna och Alliansen har möjliggjort den fantastiska utvecklingen vi haft av Ängelholms skolor. Det gläder mig. Men sen tar tydligheten tyvärr slut.

Precis som övriga partier i oppositionen ägnar man mycket text och tid åt det som har varit. Och att man faktiskt har röstat för våra förslag. Men valet handlar ju inte om vad ni har tyckt denna mandatperiod utan om vad ni vill göra nästa. Går Socialdemokraterna till val på att förhålla sig till Moderaternas förslag den kommande mandatperioden?

Vilka förslag Socialdemokraterna har för att göra vår fantastiska skola än bättre kan jag fortfarande inte hitta. Jag har letat. Och ni gavs ju chansen att berätta vad ni har för idéer i ert insändarsvar. Istället ägnade ni nästan allt utrymme åt det som har varit. Det enda ni kan lägga fram är just det jag skrev i min första insändare. Mer pengar. Mer av det gamla.

Var finns Socialdemokraternas visioner, dess idéer?

Moderaterna är tydliga. Vi nöjer oss inte med Sveriges bästa skola. Vi vill ha en skola i världsklass. I vårt valprogram finns inte mindre än 17 förslag som vi vill jobba för nästa mandatperiod. Till det kommer alla de förslag vi tagit fram efter det att valprogrammet klubbades i våras.

Daniel Jönsson (M)
Ledamot BUN
Ordf Munka Ljungbymoderaterna

Bevara Bromma (Kvällsposten debatt)

Alliansens mål är 350 000 nya jobb fram till 2020. Det innebär att över 5 miljoner människor ska ha ett arbete att gå till. Med Sverigebygget tar Alliansen nästa steg för att utveckla Sverige. Genom höghastighetsjärnväg, kollektivtrafik och 100 000 nya bostäder binder vi samman landet och skapar förutsättningar för fler jobb och ökad konkurrenskraft. Flyget spelar här en viktig roll för hela Sveriges utveckling.

Samtidigt som flygets och Bromma flygplats betydelse blir allt mer uppenbar gör Socialdemokraterna vad de kan för att sopa frågan under mattan. Miljöpartiets och Vänsterpartiets fientliga inställning till flyget är välkänd, men även starka krafter inom S driver en sådan linje.

Strax innan valet 2006 införde den socialdemokratiska regeringen en flygskatt som fick konsekvensen att bolag lade ned flera viktiga flyglinjer. Denna skadliga skatt togs bort av alliansregeringen och bolagen återvände. Men motståndet till flyg stannar inte där.

Den socialdemokratiska ordföranden i Trafikutskottet har under sju år motionerat om att stänga Bromma flygplats, och att det inte skett än ser han som ett stort svek. Ambitionen att stänga Bromma delas av bland annat ordförande i Socialdemokraterna i Stockholm, Veronica Palm, och den tidigare finansministern Bosse Ringholm. Även socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin har verkat för en nedläggning.

Men det är inte bara Bromma flygplats som riskeras vid ett maktskifte. Stockholms handelskammare har i en rapport konstaterat att exempelvis Ängelholm, Halmstad, Växjö och Kalmar hotas av nedläggning om oppositionens politik blir verklighet. Bromma är inte en flygplats för Stockholm utan är regionernas flygplats!

Brommas betydelse för näringslivet kan illustreras av att 90 procent av de två miljoner inrikesresor som gjordes till och från flygplatsen under 2013 var arbetsrelaterade.

I det ljuset förvånar inte uppgiften om att 24000 jobb på 13 orter hotas vid en nedläggning, 18000 av dessa utanför Stockholmsregionen. Däremot skrämmer siffran oss som vill skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen ska växa fram.

Moderaterna och Alliansen anser att flyget behövs för att hela Sverige ska leva och utgör en viktig komponent för fler jobb och ökad konkurrenskraft. Det är dags för oppositionen att lämna besked och presentera sitt gemensamma alternativ för framtiden. Kommer en flygskatt att införas igen? Kommer Bromma flygplats att stängas?

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD (M)
Infrastrukturminister

EWA BJÖRLING (M)
Handelsminister

HANS WALLMARK (M)
Riksdagsledamot

På väg mot landets bästa skola (NST 6/9)

Svar till oppositionspartierna som hade inlägg i NST den 28 augusti.

Ibland kan man tycka det är synd att skolan skall vara ett slagträ i den politiska debatten. Det är som vanligt svårt att se vad S egentligen vill mer än att höja skatten. Vi däremot har konkreta idéer på nya riktade satsningar. I Ängelholm kan vi glädjas åt förbättrade skolresultat vilket vi kunnat läsa om i NST. Detta är sjunde året i rad av förbättrad måluppfyllelse. Sju goda år med Alliansen vid rodret har gynnat Ängelholms elever. Vi säger som det går för våra elever nu, kommer det att gå för Ängelholm i framtiden.
Ängelholms kommun tillhör numera bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. Detta genom målinriktade satsningar på läsa -skriva och räkna. Vi har även satsat på, en dator per elev som arbetshjälpmedel. Alla elever har nu var sin dator.

Vi tänker fortsatt vara en kommun som leder utvecklingen och har som ambition att bli Sveriges skolkommun. Tillsammans med regeringens satsningar på skolan med mindre klasser och mer undervisningstid i matematik. Dessa reformer är fullt finansierade, krona för krona, eftersom vi prioriterar fler jobb och bättre skola framför höjda bidrag. Förutom regeringens satsningar så har vi också egna grepp:

Vi vill starta en matteverkstad för högstadieelever. Denna verksamhet har prövats på några ställen i landet. Matteverkstad är en frivillig form av läxhjälp och tanken är att den leds av äldre gymnasieelever som har goda kunskaper i matematik. Vi tror att de äldre eleverna kan sporra de yngre till att få ökat intresse för ämnet.

En annan idé är att högstadieeleverna ska få en språkcheck att utnyttja som betalning hos ett studieförbund. Denna språkcheck är förstås frivillig och tanken är att den kan användas till att läsa något av de språk eleven läser i skolan eller ett helt nytt tredje språk. Jag tror att denna språkcheck kommer väl till pass i vår region med täta internationella kontakter och språk är en förutsättning för dem.
Moderaterna bygger broar för framtiden!

Sven-Ingvar Borgquist (m)
Ordförande BUN

Nästa naturliga steg är Nato

Senast i somras beslutade alliansregeringen, efter två år av samarbete och bred samsyn i Försvarsberedningen, att ge Försvarsmakten i uppdrag att inleda avtalsförhandlingar med Nato om värdlandsstöd. Det stärker Sveriges försvarsförmåga och förbättrar våra möjligheter att ge och ta emot militärt stöd i såväl freds- som krigstid. Samarbetet med Nato stärker Sveriges säkerhet och höjer Försvarsmaktens operativa förmåga. I en tid när händelseutvecklingen i Ukraina och den ryska aggressionen skapar osäkerhet är det positivt att Sverige fördjupar samarbetet med Nato.

I samband med toppmötet i Cardiff kommer Sverige få möjligheten, att som partnerland, ytterligare utveckla samarbetet med Nato. Det handlar om att vi tillsammans med fyra andra länder får ökade möjligheter att påverka och delta i kunskaps- och informationsutbytet. Detta är också något som Försvarsberedningen har efterlyst.

Vi moderater är för ett svenskt Natomedlemskap. Ett svenskt medlemskap förutsätter dock att det finns ett brett folkligt och parlamentariskt stöd för en anslutning till försvarsalliansen. Gärna koordinerat med Finland som också hittills valt att står utanför. Det vore ett naturligt steg för oss att bli medlemmar i en allians som bidrar till stabilitet och säkerhet. Moderaterna har drivit Natofrågan i Försvarsberedningen. Det finns också skrivningar i vår gemensamma rapport om att Sverige ytterligare ska gå vidare med samarbetet med Nato.

Det Nato vi ser idag är något annat än det som fanns under det kalla kriget. Kärnan i organisationen är fortfarande de gemensamma försvarsgarantierna som artikel 5 i Natos stadgar innebär, men samarbetet har också breddats betydligt. Nato har accepterat 12 nya medlemsländer och samarbetar även inom ramen för Partnerskap för fred med 22 andra länder däribland Sverige. Merparten av EUs 28 medlemsstater finner det också naturligt att vara med. För våra nära grannländer Danmark och Norge är Nato en självklar och viktig del av den försvars- och säkerhetspolitik som förenar de flesta partier från höger till vänster.

Nato är idag världens mest effektiva organisation för krishantering, och den enda med en global kapacitet. Efterfrågan på krishantering är stor runt om i världen, inte minst från FN, och Nato har gjort stora insatser bland annat i Afghanistan, Libyen och Kosovo. Operationer till vilka Sverige har lämnat viktiga och uppskattade bidrag som har gjort en konkret skillnad för fred och säkerhet, men även stärkt det svenska försvarets förmåga.

Det finns idag en bred politisk enighet kring att Sverige ska fördjupa samarbetet med Nato, vilket skapar en stabil grund för att gå vidare. Efter Försvarsberedningens arbete förra sommaren blev det ett naturligt steg att ansöka om Sverige att få öva med Natos snabbinsatsstyrka NRF genom bidrag till dess tillhörande reservstyrkeregister. Den ansökan beviljades av Nato i oktober. Under 2014 anmälde Sverige åtta Jas Gripen och ett minröjningsfartyg till NRF och ett amfibiekompani under 2015.

Natos toppmöte i Cardiff kommer att bli en viktig indikator på vilken väg Nato kommer att gå de närmsta åren. I spåren av konflikten i Ukraina och det mer osäkra omvärldsläget spelar Nato en allt viktigare roll i Sveriges närområde. Vi moderater anser att Sverige bör sträva efter att bli medlemmar av Nato och vara en del av den säkerhetsskapande gemenskap som alliansen utgör.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot
ledamot av Försvarsutskottet

Svar till Karin Stenholm om Kronoskogen (4/9)

Nej, Nya Moderaterna har inte sagt tvärt nej till all bebyggelse i Kronoskogen. Men det finns inget ja heller.

Vi vill utveckla Ängelholm och skapa många fler bostäder. I likhet med de andra partierna utom SD, och kanske EP, har vi som mål att befolkningen ska växa med en procent om året, cirka 400 personer. Bostäder är det som begränsar mest. Då är det fel att på förhand säga nej till förslag från markägare, i det här fallet statliga Sveaskog.

Förslaget till översiktsplan fram till år 2035 är just ett förslag som inte genomgått någon större politisk värdering. Områdena kring Havsbadsvägen och Stationsområdet som Sveaskog vill pröva är i storleksordningen fem procent av Kronoskogen.
Beroende på vad ängelholmarna tycker ska vi ta ställning till om det är bra eller dåligt att bygga här. Att släppa fram bebyggelse i vissa delar innebär starkare motiv och möjlighet att skydda större delar av skogen. I dag finns inget starkt skydd.

Det är samma motiv till att Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna nyligen la förslag om att kommunen ska försöka köpa Nybroskogen. Skälet är att skapa ett långvarigt skydd för naturen till nytta för friluftsliv. Området ska också vara direkt kopplat till hembygdsparken genom en ny gång- och cykelbro.

Fler bostäder i bra läge är viktigt för alla. Ökad befolkning, gärna fler unga, behövs för att behålla god samhällsservice i framtiden. Annars räcker inte dagens skattesats till lika bra vård, skola och omsorg.

Den slutsatsen ligger bakom allt från Pytteleden för att öppna Stationsområdet för bostadsbebyggelse till hög och tät bebyggelse vid Kullakiosken. Högre hus spar mark, ger underlag för mer kollektivtrafik och är dessutom något många vill bo i.

Anders Davidsson, M, kandidat kommunfullmäktige
Robin Holmberg, M, kommunstyrelsens ordförande
Rune Johansson, M, kommunfullmäktiges ordförande