Sommarkrönika (Folkbladet 15/7)

”Man kampanjar i poesi, men man regerar i prosa”. Så beskrev New Yorks exguvernör Mario Cuomo skillnaden mellan att vara i opposition och sitta vid makten. Våra länder må vara olika, men hans beskrivning gäller även på sitt sätt i Sverige. Detta blir tydligt när man hör S-ledaren Löfven eller på hans tilltänkta partners. Därför är min tolkning av temat ”Om valet går som jag vill” att Alliansen får fortsatt ansvar för regeringsprosan.

Den tid då socialdemokraterna ensamma kunde diktera villkoren är förbi. Idag måste S samarbeta med andra i maktställning för att kunna regera. Löfven håller tyst om detta, men nu verkar väljarna ha fått nog. Enligt en opinionsundersökning vill 66 procent att det öppet deklareras hur en tänkt S-ledd regering ska se ut.

Att betrakta Löfvens möjliga partners och deras politik är ingen munter sak. MPs skattehöjningar betyder drygt 500 kronor i höjd skatt per månad och väljare. Deras 35 timmars arbetsvecka innebär en inkomstförsämring på 2 000 per månad. En genomsnittlig heltidsarbetande har 18 000 kronor per månad netto och en försämring på 5 000 per månad för en familj med två inkomster blir därför kännbar. Till det kommer gröna förslag om flygskatt, koldioxidskatt och annat tillväxthämmande.

V vill höja arbetsgivaravgiften för unga, bolagsskatten och krogmomsen. Jobbskatteavdragen ska bort liksom RUT och ROT försämras. Fastighetsskatt och arvsskatt ska återinföras. Dessutom ska det finanspolitiska ramverket skrotas. Överskottsmålet – som hjälpt oss under krisen – ska överges.

Fi då? Jo, i valmanifestet utlovas reformer för 500 miljarder – lika bullrig som retoriken kan vara lika tyst är det kring finansieringen. Enbart arbetstidsförkortningen till 30 timmars arbetsvecka innebär en försvagning av de offentliga utgifterna med 252 miljarder, men det stoppar inte Gudrun Schyman. ”Vi kan inte ha pengarna i högsätet. Man får inte vara så fyrkantig”, säger hon.

Mot detta står en Allians som präglas av ansvarstagande. Politiskt betyg leder sällan till poetiskt beröm, men det gör inget. För mig räcker det om Alliansen får fortsatt förtroende av väljarna.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Ledamot av moderaternas partistyrelse

Bromma flygplats angår NV-Skåne (HD/NST 15/7)

Bromma flygplats spelar en viktig roll för näringslivet i hela Sverige. Nordvästra Skåne är inget undantag. Hälften av resorna till och från Ängelholm-Helsingborg Airport är beroende av Bromma. Om Bromma läggs ned skulle det innebära ett stort avbräck i resandeunderlaget för vår lokala flygplats samtidigt som regionen riskerar tappa en av sina viktigaste konkurrensfördelar.

Med utgångspunkt från beräkningsmetoder som kvantifierar flygplatsers betydelse för regional tillväxt (RUT-3-modellen) har Stockholms handelskammare gjort uppskattningar om hur en nedläggning av Bromma skulle slå mot jobben i nordvästra Skåne. Lågt räknat hotas uppemot 2500 jobb i vår flygplats upptagningsområde.

Bromma är Sveriges tredje största flygplats. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Det handlar om personer som arbetspendlar mellan Stockholm och andra orter i Sverige och det handlar om affärsresor mellan företag i olika delar av landet. Brommas stora fördel är dess litenhet och smidighet. Det citynära läget gör det snabbt och enkelt att ta sig från Ängelholm eller Helsingborg till de centrala delarna av Stockholm.

Sedan trafikflyget utvecklades på Bromma har nordvästra Skåne fått förbättrade flygförbindelser med Stockholmsregionen. Eftersom en stor andel av allt flyg till och från Ängelholm-Helsingborg Airport kommer från just Bromma blir det ett hårt slag mot flygplatsen och hela vår region, om Brommaflyget läggs ner.

Nedläggningsförespråkare menar att det finns möjlighet att flytta över Brommas flygtrafik till Arlanda. Arlanda är dock redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Bromma har i dag två miljoner passagerare och är en utpräglad peakflygplats, där de flesta flygrörelser sker morgon och kväll. Slutsatsen blir att en nedläggning av Bromma kraftigt begränsar kapaciteten och tillgängligheten till Stockholm.

Vår egen flygplats står redan i dag inför utmaningar. Utan flyg till och från Bromma riskerar flygplatsens förutsättningar försämras kraftigt, vilket drabbar både affärsflyget och möjligheterna att flyga charterresor från Ängelholm. På sikt handlar det om flygplatsens överlevnad och regionens konkurrenskraft och möjlighet att locka investeringar, etableringar och företag till nordvästra Skåne.

Det råder därför ingen tvekan om att en nedläggning av Bromma flygplats får stora konsekvenser för jobb och konkurrenskraft i nordvästra Skåne och i hela Sverige. Bromma flygplats är ingen Stockholmsfråga utan i allra högsta grad en nationell angelägenhet.

Peter Danielsson (M)
kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Svante Paulsson
projekt- och strategiansvarig Backahill AB

Äntligen stod prästen i predikstolen (Kristianstadsbladet 14/7)

Äntligen stod prästen på predikstolen.

Så mästerligt inleds Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf. En text som finns att läsa på framsidan av alla tjugor invid porträttet av författarinnan och Nobelpristagaren.

För att travestera dessa rader. Äntligen stod Marianne Berg i riksdagens talarstol. Och vidare: Iförd en t-shirt med bild av statsminister Fredrik Reinfeldt och en personligt nedskriven hälsning från en kämpe till en annan.

Visst kan en del sägas om klädvalet i landets främsta politiska församling. Men i samband med att denna vänsterpartist från Malmö höll sitt sista anförande visade sannolikt talmannen viss fördragsamhet.

Det finns anledning att uppmärksamma det som skedde i riksdagen för någon vecka sedan. Inte minst som relief till det tonläge och det språk som kan komma att höras från i dag till valdagen 14 september.

Det finns en politisk kultur av att skilja på sak och person som det faktiskt gäller att värdesätta. Som utrikes- och försvarspolitiker har jag många gånger mötts av förvånande kommentarer av att Sverige representeras av blandade delegationer med politiker från flera läger där ledamöterna lyssnar till argument snarare än att uteslutande ta ära och heder av varandra.

Bakom talmannens rygg på podiet finns i riksdagens kammare en imponerande väv. Ibland brukar jag kalla den textilskapelsen för 101 nyanser av grått då färgerna är dova och mättade. Och så kan vår riksdag också många gånger beskrivas. Det menat som något positivt! Vill man ha eldfängt så blir det parlament där smockor utdelas och folk kastar skor på varandra. Sverige och Norden är just 101 nyanser av grått. Vi lappar och lagar. Vi är pragmatiska. Det erkänns: Inte alltid avvikande och spännande, men ärliga och välmenande. Politiker från många partier vill göra det bättre och enklare. Kontrasten är också tydlig i förhållande till de grovheter som kan frodas på nätet och i kommentarsfälten.

Från talarstolen sa Marianne Berg: ”På min fina T-shirt finns det en väldigt bra bild på vår statsminister Fredrik Reinfeldt – en man som tillsammans med övriga i Alliansen snart har kämpat i åtta år. Historiskt finns det ingen moderat eller någon annan från övriga allianspartier som har varit statsminister längre, och det finns ingen statsminister som har varit yngre än Fredrik Reinfeldt var när han tillträdde sin post 2006. Det säger jag grattis till. Det var bra jobbat!/…/

Trots att jag rent politiskt inte är av samma åsikt som statsministern och hans kamrater finns det ett ’vi’ och några som kan göra skillnad på sak och person – en mycket viktig egenskap i livet.”

Politik handlar om att bryta idéer och uppfattningar med och mot varandra. Men det är också fråga om personliga möten. Det finns möjlighet att lära av varandra. Därför finns det så här på randen till vad som kan bli en tuff valrörelse skäl att bära med sig insikten och förmågan att i politiska sammanhang skilja på sak och person. Det har Marianne Berg visat då hon äntligen stod i talarstolen iförd en Reinfeldt-tröja.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm
Ledamot av moderaternas partistyrelse

Tillfälligt trist i Sibirien (NST 14/7)

Kommentarer till insändaren ”Bedrövligt i Sibirien” 10 juli

Visst ser det tråkigt ut just nu.
Låt mig inledningsvis tydliggöra att det inte är Ängelholm kommunen eller Tekniska kontoret som arbetar i området.

Området närmast kusten ägs av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Skogen har enligt uppgift avverkats i samarbete med Länsstyrelsen i EU projektet SandLife med bidrag från EU.
Läs mer om SandLife på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane
Under hösten etableras ett utemuseum med sittplatser uppe i dynerna där det informerar om SandLIFE-projektet
Stiftelsen för fritidsområde Skåne och Sveaskog är gemensam väghållare av vägen till havet.
Grenar och grot kommer Skånska Landskap transportera bort. En del bli energi i värmeverken.
Läs gärna också på www.engelholm.se för att få veta mera.

Christer Örning
Ordförande
Tekniska Nämnden

MP:s ledning måste agera (Expressen 11/7)

Det mediala avtrycket ska inte underskattas. Plötsligt var det många som fick lära sig om ”femenaktivism”. Nog så lyckat ur ett PR-perspektiv.

Att låta sin motståndare tala till punkt och lyfta fram sina bästa argument är inte på något sätt att hålla med. Men det är rätt artigt. Och att låta en riksdagskandidat förstöra ett annat partis politiska möte under ett valår är i sig allvarligt. Hittills har det faktum att en riksdagskandidat rusat mot Sveriges statsminister resulterat i oklara reaktioner från Miljöpartiets ledning. Partisekreterare Anders Wallner svarar otydligt och lämnar mycket att önska från ett parti som aspirerar på att vara seriöst.

Jenny Wenhammar hävdar att hon nu måste välja mellan aktivismen och politiken. Frågan är om det inte är Miljöpartiet som i stället borde välja. Att MP inte agerar tydligare när en av deras riksdagskandidater beter sig så mot landets statsminister och blir anhållen av åklagare – är en gåta. De flesta andra politiska partier skulle agera kraftfullt om någon av deras egna riksdagskandidater gjorde tjurrusningar mot landets regeringschef, men inte MP.

Det är dags för några ledande miljöpartister att utveckla sina tankar kring demokrati och politiska arbetsmetoder. Kanske något för språkröret Gustav Fridolin, även han riksdagskandidat för Skåne om än en annan valkrets än Wenhammar. Men absolut för partisekreterare Anders Wallner som på allvar måste visa vart Miljöpartiet egentligen står.

Hans Wallmark, Riksdagsledamot (M)

Behåll de riktiga jobben (NST 10/7)

Det är anmärkningsvärt att Erik Sahlvall (S) och Per-Arne Håkansson (S) i en insändare den 5/7 kallar konsekvenserna av deras politik för ”siffertrixande”. Det är viktigt att väljarna vet vad den politik Socialdemokraterna går till val på ger för resultat, speciellt eftersom deras egen partiledare inte vill ge några svar.

Politiken hänger ihop. Det innebär att den regering vi röstar fram i september och den politik den tänker föra får konsekvenser för Ängelholm. I mitt enkla räkneexempel visar jag på att de förslag Sahlvalls och Håkanssons eventuella vänsterregering vill genomdriva kommer innebära ökade kostnader för att ha unga anställda motsvarande 20 tjänster inom kommunen och 20 tjänster inom hotell- och restaurangbranschen. Men naturligtvis kommer fler branscher och fler företag att drabbas. Fler unga kommer att drabbas.

Det är symptomatiskt för den moderna socialdemokratin att lägga förslag som tar bort riktiga jobb och istället redovisa en lista på olika program och åtgärder. Istället för ett riktigt jobb på ett hotell ska unga träffa en ”matchningsspecialist” på Arbetsförmedlingen. Istället för ett riktigt jobb på ett kafé ska unga få skriva ”utbildningskontrakt”. Istället för ett riktigt jobb inom kommunens vård och omsorg ska unga få ta del av en ”90-dagarsgaranti” (som för övrigt testades av (S) i liknande skepnad under 90-talet utan vidare framgång).

Naturligtvis behövs stöd för de som har svårare att få ett jobb, men låt oss då koncentrera oss på att hitta lösningar för dem och inte som (S) föreslår även göra deras jobbande kompisar arbetslösa. Hur kan arbetsmarknadsåtgärder vara mer värt än ett riktigt jobb och en fot in på arbetsmarknaden?

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Förberedelser i en osäker tid (HD/NST 10/7)

Den tolv personer starka Försvarsberedningen har till regeringen överlämnat den försvarspolitiska rapporten Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Det finns en bred politisk samsyn att stärka försvaret ytterligare och beredningen presenterar konkreta förslag för att höja försvarets förmågor. Satsningarna uppgår till 27 miljarder kronor extra under nästa försvarsinriktningsperiod. De ökade resurserna ska bland annat användas till satsningar på personal, ny materiel och utökad övningsverksamhet.

Den försvarspolitiska rapporten utgör tillsammans med Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys viktiga underlag inför nästa försvarsbeslut våren 2015. Försvarsberedningen konstaterar i den säkerhetspolitiska bedömningen att ett enskilt väpnat militärt angrepp direkt mot Sverige fortsatt är osannolikt. Men den ryska aggressionen mot Ukraina har lett till en förändrad säkerhetsmiljö och risken för kriser, incidenter eller väpnade konflikter har ökat.

Försvaret av Sverige börjar i Sverige och det kräver professionella förband, samövade, tillgängliga med hög kvalité som är tillgängliga. Det enskilt viktigaste som utgör effekten av alla förslag beredningen föreslår är att öka krigsförbandens operativa förmåga och säkerställa den samlade operativa effekten hos Försvarsmakten.

Bland förmågehöjande förslag som Försvarsberedningen lägger fram ingår att personal och resurser ska tillföras för att öka övningsverksamhet. Övningar ska i ökad utsträckning genomföras i strategiskt viktiga områden som runt Östersjön. Försvarsberedningen föreslår att dagens grundläggande militära utbildning ska slås samman med befattningsutbildningen och utgöra en sammanhållen grundutbildning. Försvaret bör tillföras ytterligare mer kontinuerligt anställd personal.

Den materiella uppgraderingen och förnyelsen krävs för att höja försvarsförmågan. Utöka antalet nästa generation Jas Gripen från dagens beslutade 60 till 70 samt utrusta dem med fjärrstridsmedel, stärka ubåtsförmågan genom att öka antalet ubåtar från fyra till fem och anskaffa ett nytt medelräckviddigt luftvärn. Vi vill även utrusta hemvärnet med granatkastare och burna luftvärnsrobotar för att det kunna lösa mer kvalificerade uppgifter.

Sveriges försvarsförmåga stärks stegvis i takt med att alliansregeringens försvarsreform genomförs. Genom reformen får Sverige ett modernt och effektiv försvar som kan möta dagens och morgondagens utmaningar. Nu föreslår Försvarsberedningen i bred samsyn ytterligare åtgärder för att snabba på reformen och höja försvarets operativa förmåga. Så förbereder vi Sverige för en osäker tid.

Cecilia Widegren
Riksdagsledamot (M)
Försvarsberedningens ordförande

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Ledamot av Försvarsberedningen

Ängelholm ett föredöme i skolfrågor (NST 5/7)

Bertil Andersson skriver den 30/6 bland annat om skolan och undrar hur jag kan ha en vision om en skola i världsklass. Svaret är naturligtvis enkelt. Det är för att Ängelholms barn och unga förtjänar en skola i världsklass.

Skolan ska vara en plats där alla barn och unga blir sedda och får chans att lyckas. Genom god utbildning och kunskap kan skillnader i förutsättningar utjämnas och Ängelholms elever får en bra start i livet. I skolan läggs grunden för att unga ska kunna gå vidare till högre utbildning, arbete och egen försörjning under senare delar av livet.

I dagarna hade jag förmånen att få inledningstala på ett seminarium i Almedalen anordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ängelholm utgjorde här det goda exemplet som resten av Skolsverige kan lära av. I Ängelholm har vi satsat på skolan även i svåra ekonomiska tider. Vi har arbetat med att stärka ledarskapet, från rektor och förvaltningsledning ut till lärarna i klassrummen. Vi har satsat på lärarlöner, kompetensutveckling och vetenskapligt grundad undervisning. Vi har snart runt 60 förstelärare som tar stort ansvar gentemot eleverna och kollegorna. Vi har genomfört en av de största och första satsningarna på IT i skolan för att modern teknik ska bli en naturlig del av undervisningen och inte en distraktion. Moderaterna har dessutom flera förslag för hur vi ska fortsätta stärka skolan även kommande mandatperiod.

Ängelholm ligger i SKL:s skolranking bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. För Moderaterna räcker inte detta, vi ska bli bäst. Moderaterna vet att som det går för Ängelholms unga i dag kommer det gå för Ängelholm i morgon, därför är skolan ett av våra främst prioriterade områden.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Hotet mot inrikesflyget (Debatt NST/HD 1 juli)

Glädjande noterar Nordvästskånes flygplats i Ängelholm en god passagerarutveckling. Arbete läggs ned på att komplettera den viktiga inrikestrafiken med utrikescharter. Ett större underlag som ger intäkter och därmed medverkar till stabilitet samtidigt som ett breddat utbud lockar.

För drygt tio år sedan tog Ängelholms kommun tillsammans med Region Skåne strid för att flygplatsen skulle godkännas för internationell verksamhet i samband med att Schengenreglerna infördes. Det var inte utan kamp och politiska påtryckningar det lyckades.

Valrörelsen 2006 kom lokalt också att märkas av socialdemokraternas förslag om införandet av en speciell flygskatt på inrikes resor. En idé S-ledamöter kraftfullt försvarade men som skrotades i och med Alliansens första budget efter regeringsskiftet.. Flygbolag kom därmed att ändra tidigare beslut om neddragningar eller helt avvecklad verksamhet i Sverige.

Nu är det dags igen att hantera de hot som finns mot flyget.

Ett av de tilltänkta regeringspartierna i en eventuell rödgrön ministär, Miljöpartiet, har dammat av de gamla tankarna på en speciell skatt. 110 kronor för varje resa inom Sverige och EU och 270 för allt utanför EU. Fördyringar som kommer att leda till att färre reser men också ytterligare begränsar möjligheter för en redan hårt prispressad bransch att skaffa en modernare flygplansflotta.

Till det kommer att miljöpartiet med stor hängivenhet driver kravet på att Bromma ska stängas. För Ängelholms flygplats är det viktigt med flera destinationer för att säkra passagerarunderlaget och därmed långsiktigt överlevnaden. SAS och Kullaflyg kompletterar varandra och möjliggör en förhållandevis bra turtäthet. För näringslivet i Nordvästskåne är det av stor betydelse att kunna nå Stockholm, och för den delen ta sig tillbaka söderut, på runt en timme. Till det kommer att Sverige är ett avlångt land där just flyget för många möjliggör familjeträffar men också arbete, kulturbesök, turism, idrott och andra upplevelser.

De senaste 20 åren har det svenska inrikesflyget minskat sina utsläpp med 35 procent. Sju miljoner inrikesresor och knappt 24 miljoner utrikesresor genomfördes 2012.

Den som är intresserad av Nordvästskånes tillväxt och utveckling borde således med kraft försöka förhindra införandet av en speciell flygskatt och en stängning av Bromma. Det kanske mest effektiva sättet är att se till att det inte blir rödgrönt skifte efter valet i september med Miljöpartiet i en S-ledd regering.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm

Socialdemokratisk politik slår mot unga (NST 30/6)

Höstens val närmar sig och konfliktlinjerna blir allt tydligare. Valrörelsen kommer framförallt att handla om hur jobben ska bli fler. Att fler jobbar är inte viktigt bara för att finansiera välfärden, utan innebär också mycket för den som går från arbetslöshet till arbete. Jobb betyder egen försörjning för sig själv och sin familj, att känna sig behövd, att ha kollegor, att kunna unna sig något extra och mer makt över den egna vardagen. Därför är en av våra viktigaste valfrågor att fler kommer i arbete, exempelvis genom att nya företag etableras i Ängelholm eller att befintliga företag får möjligheter att växa och utvecklas här.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har 250 000 fler människor ett jobb att gå till, men det finns fortfarande mer att göra. De senaste årens ekonomiska kriser har framförallt drabbat unga och de med utländsk bakgrund vilka fått svårare att få in en första fot på arbetsmarknaden. Lokalt i Ängelholm behövs till exempel fler instegsjobb. Därför är det viktigt att det fortsatt råder goda villkor för företagen så att fler vågar och kan anställa.

Socialdemokraterna hotar nu ungas möjligheter till jobb genom att gå till val på en politik som innebär dubblerad arbetsgivaravgift för unga under 26 år. Bara inom Ängelholms kommuns verksamheter skulle det innebära ökade kostnader motsvarande 20 tjänster och inom hotell- och restaurangbranschen ytterligare 20 tjänster. Naturligtvis drabbas även fler branscher.

I sitt lokala valmanifest skriver Socialdemokraterna att i deras Ängelholm ”finns sysselsättning och utbildning för alla”. Uppenbarligen gäller det inte de många unga som drabbas när Stefan Löfven och (S) dubblerar kostnaderna för att ha dem anställda.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande