Se helheten (26/5)

Den politiska debatten i Ängelholm har sedan en tid dominerats av några få frågor, där debattens vågor gått höga. Politik bör handla om att se helheten och ta politiskt ansvar. Socialdemokraterna i Ängelholm går nu ut och lovar allt till alla, utan att tala ett ord om hur detta skall gå till och hur mycket kommunalskatten måste höjas. Andra partier är beredda att begå rättshaveri istället för att acceptera den parlamentariska majoriteten, bara för att de inte får sin vilja fram.

Den mer sansade bedömaren och väljaren kanske vill se mer på just helheten. Sveriges kommuner och Landsting tar varje år fram statistik på hur varje kommun klarar sig i konkurrensen med andra kommuner. Det finns 290 kommuner i Sverige. Ängelholm kommer på tionde plats av 290 när det gäller väntetid till äldreboende (16 dgr), på 36:e plats av 290 rörande andelen elever i årskurs 3 som klarar de nationella proven, på 31:a plats rörande andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasiet, på 36:e plats rörande andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen, på 21:a plats rörande hur få som får försörjningsstöd, på 39.e plats rörande antalet nystartade företag.

Svenskt näringsliv rankar Ängelholm på plats 8 i Sverige när det gäller företagsvänlighet. Ängelholm rankas även som Sveriges 12:e bästa kommun i lärarförbundets skolranking. Det skall också nämnas att den i massmedia upphaussade PISA undersökningen genomfördes på den sista årskullen niondeklassare som inte påverkats av alliansens skolreformer, något som debatten helt missat. I Ängelholm förbättras skolresultaten år för år.

För att travestera på det gamla ordspråket – Man vet vad man har, men har ingen aning om vad man får.

Ola Carlsson (M)

(V) är vår tids dinosaurier (NST 24/5)

Kommunisterna vill göra come back i Ängelholm. Thord Kristiansson m.fl skriver insändare där man glatt blandar sanningar med rena lögner i ett försök att koka ihop någon slags pseudosanning. På samma sätt som Putin ljuger hela världssamfundet i ansiktet och säger att ”det finns inga ryska soldater på Krim” samtidigt som journalister står och intervjuar just ryska soldater på Krim i livesändning.

I dagens Sverige ser vi också ett utpräglat vänstervåld speglat bland annat i Uppdrag Granskning. Undersökande journalister uppskattar att 95 % av det politiska våldet i Sverige kommer från kommunistiska extremister. Kommunisterna går efter programmet direkt ut och anklagar Jan Josefsson för att vara nazist, trotts att alla vet att Jan Josefssons politiska ideologi ligger långt åt vänster.

Kommunisternas ungdomsförbund stöder detta våld och moderpartiet tar inte avstånd. Människoliv, demokrati och parlamentarism har alltid haft ett lågt värde hos kommunister.

Kommunismen och dess svarta historia hör tillsammans med dinosaurierna till svunna tider och är inget som vi vill uppleva i Ängelholm, ja det skulle vara dinosaurierna i så fall!

Ulf Pethö (M)

EU har skapat unik mobilitet (NST 21/5)

Sverige har två parlament – ett i Stockholm och ett i Bryssel. I år får vi svenskar välja ledamöter i båda. En rättighet som vi kan tycka vara självklar är något andra är beredda att kämpa för och offra sina liv för. Samma dag som vi får rösta i Sverige nu den 25 maj ska Ukrainas folk under hot från Ryssland utse en ny president.

Runt hälften av våra lagar kommer från eller påverkas av EU. Inte minst av den anledningen finns det också skäl att rösta i Europavalet. Det påverkar även oss i Ängelholm.

Sverige har all anledning att vara en tydlig röst. Vi har en stolt tradition av att stå upp för tolerans, mångfald, frihandel och mänskliga rättigheter. Så har vi gjort i FN och så gör vi även i EU. Hur främjas dessa värden genom att stå utanför eller vid sidan av?

Sverige är starkt beroende av omvärlden för vårt välstånd. I dag kommer motsvarande hälften av vår BNP via handel varav en avsevärd andel kommer från handel med just EU, inte minst våra nära grannar runt Östersjön och i Nordeuropa. Varje dag handlar vi med EU för 3,5 miljarder. Två månaders EU-handel motsvarar alltså hela vårt socialförsäkringssystem – pensioner, vab, sjuklön, föräldrapeng, arbetslöshetsförsäkring. Det är därför som frihandel är så viktigt för vårt välstånd och vår välfärd.

EU är också symbolen för europeisk fred och frihet. Tidigare ärkefiender är nu varandras bästa handelspartners. Krig mellan EU-medlemmar är lika otänkbart som krig mellan Sverige och Danmark – som vi tidigare utkämpat krig över 30 krig med. Och när friheten hyllas på Majdantorget i Kiev, Ukraina, samlas man under EU-flaggor.

Få ifrågasätter att vi kan bo, studera och arbeta var vi vill i Sverige. Möjligheten att flytta dit utbildning, jobb, familj och intressen finns är naturlig och fantastisk. Märkligt nog har vissa svårt att tänka detsamma när det gäller EU. Genom EU kan vi bo, studera och arbeta var vi vill inom EU:s 28 medlemsländer. Denna mobilitet är unik i världshistorien.

EU är världens största inhemska marknad, inte USA eller Kina. EU är världens mest framgångsrika fredsprojekt. EU har fått tidigare fiender att samarbeta för fred och frihet och har lyckats skapa stort välstånd. Men den framtida utvecklingen beror på politiska beslut. Dessa beslut fattas av politiker som väljs av medborgarna. Den möjligheten gäller det att använda den 25 maj.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot Norra och Östra Skåne

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm

Kommunen ska erbjuda trygghet (NST 21/5)

Att känna sig trygg är ett grundläggande mänskligt behov. För Nya Moderaterna är trygghet ett bredare begrepp än fler poliser. För oss handlar trygghet lika mycket om att våra kommuninvånare ska känna sig trygga i att kommunen erbjuder välfärd av god kvalitet genom hela livet, från förskolan till äldreomsorgen.

Trots att dagens pensionärer är friskare och mer aktiva än tidigare väcks frågor hos många om hur livet kommer te sig när man blivit äldre. Moderaterna anser att ett antal viktiga värden ska prägla livet som pensionär i Ängelholm: en rimlig ekonomisk situation, en trygg och säker kommun samt att delaktighet och gemenskap ska prägla äldreomsorgen. Även rätten att välja och möjligheten att bestämma över sitt eget liv och vardag vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande.

Moderaterna och Alliansen har genomfört flera satsningar för Ängelholms äldre. I Projekt Hälsostaden utvecklar Ängelholms kommun och Region Skåne framtidens sjukvård på Ängelholms sjukhus, särskilt riktat mot äldre patienter. Utöver detta har vi bland annat effektiviserat hemtjänsten, infört friskvårdskonceptet Senior Sport School samt möjliggjort byggandet av två trygghetsboenden.

I vårt lokala valprogram har vi flera förslag för att fortsätta förbättra för våra äldre ängelholmare. Vi vill fortsätta utveckla Hälsostaden, införa en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen, sätta ökat politiskt fokus på äldrefrågorna, utreda möjligheten att bygga ett nytt äldreboende i Skälderviken samt fortsätta bejaka valfrihet och mångfald i omsorgen och hemtjänsten. Moderaterna står för en politik för trygghet genom hela livet där god livskvalitet för Ängelholms pensionärer är prioriterat.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsen ordförande, Ängelholms kommun

Galenskaperna bara fortsätter (NST 18/5)

Engelholmspartiet har märkligt nog som politiskt parti överklagat ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. Deras överklagande har blivit avvisat i två instanser, det vill säga man vill inte ens ta ställning i ärendet utan anser att Engelholmspartiet inte har rätt att överklaga.

Det enda Engelholmspartiet har lyckats att åstadkomma är att 40.000 invånare i Ängelholm får vänta ytterligare på sitt badhus.

Nu slutar tyvärr inte galenskaperna här, nu skall man överklaga igen, med avsikt att ytterligare försena vårt badhus.

Det får ju finnas gränser på desperation även hos ett politiskt parti.

Jag hoppas Ängelholms kloka väljare markerar detta i kommande val.

Ulf Pethö (M)

Oärligt att använda gamla trafiksiffror (20/5)

De antal fordon som du uppger passerar Skolgatan och Nybron är från mätningar som gjordes 2010, inte 2011 som du uppger. Det antal fordon som jag nämner är från Rambölls trafikutredning och anger hur trafikutvecklingen beräknas utvecklas fram till år 2020. Karl-Otto använder inaktuella tal, vilket jag anser är oärligt.

Att använda gårdagens trafikflöde för att planera framtidens infrastruktur är ju inte heller särskilt framåtsyftande.

De tal som Ramböll anger är, om vi inte förlänger Klippanvägen över Rönneå, att dagligen kommer 10900 fordon att passera Nybron.

Om vi förlänger Klippanvägen kommer 6100 av dessa fordon att välja Klippanvägens förlängning i stället för att passera Stadsparken och Nybron.

Jag förlitar mig på de siffror som Rambölls har kommit fram till. Att fordonstrafiken kommer att öka i framtiden är otvivelaktigt.

Förlängning av Klippanvägen är den lösning som bör komma först, för att lösa dagen trafiksituation kring Skolgatan och Nybron. I framtiden kan andra trafiklösningar komma i fråga, exempelvis när södra Ängelholm utvecklas med nya bostäder. Då bör man överväga hur förbindelsen väster om järnvägen från Kulltorp till Havsbadsvägen skall lösas.

Vad förlängningen av Klippanvägen kommer att kosta är ännu inte klart. Jämfört med ringledsalternativet, som dessutom inte löser dagens och morgondagens problem i centrum, kommer alternativet via Klippanvägen att bli mindre kostsamt.

Sedan kan ju undra vilka som skulle välja den vägen för att komma till Havsbaden och stationsområdet.
Räknat från den så kallade ”Brännbornsrondellen” till Havsbadsvägen via ytterleden ner till Kulltorp och vidare till Havsbadsvägen är sträckan ca 9,5 km. Detta skall jämföras med Klippanvägens förlängning. Från ”Brännbornsrondellen” fram till den planerade anslutningen till Havsbadsvägen är det ca 2,5 km. Alltså för att komma till Havsbadsvägen via Kulltorp, blir 7 km längre än via Klippanvägens förlängning, det lär definitivt påverka miljön i Ängelholm.

Rune Johansson (M)

Hela befolkningen berörs (NST 17/5)

C-G Pernbring undrar varför de allmänna valen till mestadels handlar om frågor som skola, vård och omsorg. Svaret från oss är väldigt enkelt. Av kommunens totala budget går ungefär 90 % till dessa områden. Då bör debatten också till 90 % handla om dessa frågor. Detta är frågor som berör alla och där politiska beslut får effekt på hela kommunens befolkning.

Skribenten tar upp ett par frågor som han anser inte berörts i valrörelser och där han senare känt sig överkörd av politikerna. Exemplen är olyckliga då frågorna faktiskt har debatterats i åtskilliga valrörelser, eller är frågor där breda uppgörelser nåtts och alla partier fått kompromissa för att nå resultat. Gemensamt för dem alla är att det är frågor som avgörs av riksdagen och inte av kommunen.

Därefter avslutar Pernbring med ett antal frågor han önskar valrörelsen borde handla om. Återigen är alla frågor, utom en, sådant som avgörs i riksdagen och därför av naturliga skäl inte finns med i Moderaternas lokala valprogram. Och vad det gäller frågan om elitidrott, så går en väldigt liten del av kommunens budget till detta. Att hela den lokala valrörelsen skulle handla om denna fråga är orimligt, vilket nog de flesta håller med om.

Skolan, som är en kommunal angelägenhet, är för oss en av de tre viktigaste frågorna i höstens val. Ängelholm har under Moderaternas ledning klättrat rekordartat i rankningar de senaste sex åren. De 10 bästa skolkommunerna i Sverige styrs av moderater. De 10 sämsta skolkommunerna styrs av socialdemokrater. För alla som vill ha en bra skola för Ängelholms unga borde valet i höst vara självklart.

Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande
Sven-Ingvar Borgquist, ordförande Moderata kommunkretsen i Ängelholm
Daniel Jönsson, ordförande Moderaterna i Munka-Ljungby