Åsas punkter, december 2013

Åsa ny

  • Lions sköter som vanligt om Ängelholms luciatåg med bravur. Det är också Lions som lottar ut helt fantastiska pepparkakshus på skyltsöndagen. Tack för ert arbete och engagemang!
  • Nomineringsarbetet pågår för fullt i de politiska partierna. Hans Wallmark från Ängelholm kommer att stå överst på vår moderata valsedel för riksdagen. Grattis Hans till ett säkert fortsatt nationellt politiskt arbete.
  • Hela Skånes syd- och västkust har drabbats väldigt hårt av stormar. Vi skall vara rädda om det vi har och arbeta för långsiktigt bevarande av stränderna.
  • Många av kommunens duktiga medarbetare väljer att stanna länge. Varje år avtackas de som arbetat i 25 år med jubileumspresenter och jullunch av presidiet i fullmäktige. Jubilarerna är rättmätigt stolta och entusiastiska.
  • Det finns många kommuner som har en utmärkt skola. Däribland Ängelholm. Alliansledda kommuner har bättre skolor än de som leds av socialdemokraterna. Det finns statistik på det!
  • Att vara förtroendevald ordförande i kommunstyrelsen är ett helt fantastiskt uppdrag. Nu skall jag på eget initiativ lämna över till en efterträdare som precis som jag och mina företrädare kommer att slita hårt för vår kommuns allra bästa.

Pressmeddelande

Efter drygt sju år som kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm väjer jag att avsluta mitt förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen i januari 2014.  Att stå för utveckling innebär att ta många små steg och en del större för att uppnå långsiktig styrka och välfärd för kommunen. På många sätt har mina och moderaternas mål infriats.

Jag avser att fortsätta som ledamot i kommunfullmäktige och kommer att vilja vara en tillgång för de yngre som nu skall ta vid. Processen kring rekrytering av min efterträdare kommer att vara öppen och transparent. För mig är Robin Holmberg en naturlig efterträdare som kommunstyrelseordförande.

Jag ser också fram emot nya utmaningar som förtroendevald i Region Skåne. Utvecklingen av vårt sjukhus till Hälsostaden är bland annat ett projekt som inspirerat mig att kandidera som moderat företrädare i regionvalet vilket kommer att ske den 14 september nästa år samtidigt som valen för riksdag och kommun.

Åsa Herbst