Pressmeddelande: Ny ordförande för Moderaterna i Ängelholm

Pressmeddelande 2013-04-02

Tisdagen den 2 april avhöll Moderaterna i Ängelholm kretsårsmöte och valde ny ordförande och vice ordförande. Robin Holmberg, ordförande i miljönämnden, valdes till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Maria Cronkvist.

Kretsstyrelsen är de lokala moderatföreningarnas samarbetsorgan där de fyra föreningarna samverkar tillsammans med MUF och Moderata seniorer. Arbetet leds av ordförande och vice ordförande.

Vid årsmötet bifölls även tre propositioner med förslag för Ängelholm. Propositionerna kommer att utgöra en del i Moderaternas arbete under innevarande mandatperiod och vara del i partiets valplattform för valet 2014.

Propositionerna finns att läsa här.

Kontaktinformation
Robin Holmberg, kretsordförande Moderaterna i Ängelholm samt ansvarig för proposition 1 och 3

Åsa Herbst, ansvarig för proposition 2

Nya förslag för Ängelholm

politikutveckling_page
Moderaterna i Ängelholm presenterar nu tre propositioner med förslag för Ängelholm.
Under hösten och vintern har partiet genomfört ett omfattande politikutvecklingsprojekt. Detta har mynnat ut i de förslag som kretsårsmötet fattade beslut om under kretsårsmötet den 2 april 2013.

Ladda ner filerna* nedan:

Proposition 1 – Hållbar stadsutveckling
Proposition 2 – Motverka utanförskapet
Proposition 3 – Attraktiv stad och kommun

Robin Holmberg har varit ansvarig för propostion 1 och 3. Åsa Herbst har varit ansvarig för proposition 2.

*Filerna kommer inom kort att uppdateras med de små justeringar som beslutades om på kretsårsmötet.