Advent utan innehåll meningslöst

Replik till Skolverket 25/11

När Skolverket försöker förtydliga i DN den 25/11 blir budskapet än mer förvirrande för landets rektorer. Advent får firas i kyrkan med präst, men religiösa inslag får inte vara med. Vad är det då som ska firas?

Advent är nämligen en kristen högtid. Om högtiden ska uppmärksammas blir det självklart orimligt att helt ta bort dess innehåll. Vad finns det då kvar att uppmärksamma? Det kanske är en nyhet för Skolverket, men en kyrka innehåller religiösa symboler. Riskerar inte dessa att också påverka elever?

När allt ska suddas ut i neutralitetens namn, riskerar vi att gå miste om respekt för varandra och förståelsen för vår kultur.

Skolan ska inte ta ställning eller tvinga någon att utöva en viss religion. Därom finns det en stor samsyn. Men det är inte samma sak som att ta bort religiösa referenser. I vårt land finns det människor som tror och de som inte tror alls. Vägen till förståelse är inte att sudda ut detta och mötas i någon slags avskalad påstådd neutralitet. Tvärtom. Att säga tvärt nej till religiösa uttryck, hur man nu ska göra det, är inte ett neutralt beslut.

Vi menar att vi snarare behöver mer kunskap om både människors tro och de värderingar som format och formar vår kultur och vårt samhälle. I Sverige är det knappast någon överraskning att kristendomen har spelat en oerhört stor roll som förmedlare av dessa värderingar. Det finns ingen motsättning mellan att bejaka detta arv samtidigt som även andra religioner och traditioner uppmärksammas. Vi menar att den grundläggande frågan inte på något sätt handlar om att ställa kristen tro eller tradition mot andra trosinriktningar, utan istället handlar den grundläggande frågan om religionens plats i det offentliga rummet. Anser vi att det är farligt att elever även i skolan får ta del av kunskap om religioner och att kristendomen av framförallt historiska skäl får ett större utrymme, eller tycker vi istället att detta är något som kan berika våra elever?

När man besöker exempelvis ett adventsfirande och sjunger en välkänd psalm går det inte att ta bort innehållet. Vi menar att elever i skolan utsätts för olika former av påverkan varje dag. Skolans uppgift är att förmedla kunskap och fakta. Lika viktigt är också att bidra till att elever utvecklar ett kritiskt tänkande, men också tolerans och förståelse för att vi tycker och tror olika. Elever ska självklart aldrig tvingas att sjunga med i exempelvis sånger om de inte vill. Det ska vara frivilligt att delta. Men när Skolverket nu presenterar riktlinjer för hur skolavslutningar i kyrkan, vidhåller vi att det inte är farligt att ta del av en tradition och något som är viktigt för så många människor även om man inte själva inte är troende.

I strävan efter en neutralitet som vi menar är en chimär blir Sverige så oändligt mycket fattigare. Ska rektorer ha förtroendet att hitta lösningar lokalt måste de också få detta förtroende utan orimliga riktlinjer från Skolverket. Skriv om lagen om det behövs och släpp lite på den nervositet som är förknippas med skolavslutningar i kyrkan. Skolverket bör arbeta med de verkliga utmaningarna i den svenska skolan, att fler ska klara målen – inte jaga religiösa inslag i skolavslutningar.

Andreas Carlsson (KD)
Hans Wallmark (M)
Lars Stjernkvist (S)
Birgit Friggebo (FP)
Staffan Danielsson (C)

Var med och utveckla vår politik!

Moderaterna är ett parti i ständig förändring. Vi vill vara relevanta och kunna svara på de frågor väljarna ställer. För att göra detta måste vi våga tänka nytt och ta intryck av andra.

Moderaterna i Ängelholm påbörjar nu ett stort politikförnyelseprojekt och vi uppskattar om Du vill hjälpa till genom att svara på en eller flera av de nedanstående frågorna.

1. Hållbar stadsutveckling: Hur ska framtidens Ängelholm se ut med avseende på stadsplanering, resande och trafik?

2. Motverka utanförskapet: Hur kan Ängelholm motverka människors utanförskap och göra så att fler kan komma i arbete?

3. Attraktiv stad och kommun: Vad bidrar till att göra Ängelholm mer attraktivt för invånare och besökare?

Följ länken nedan för att komma till webbformuläret: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpoSUF5TmY0TzhUSTFEcWxxMlVGZUE6MQ#gid=0

Senaste nytt om badhuset och Hälsostaden

Efter överklagande av badhuset på Hälsostaden har mark- och miljödomstolen beslutat upphäva detaljplanen.
Hälsostaden med ett badhus som byggs av Kunskapsporten har stor betydelse för utvecklingen av Hälsostaden och för vår besöksnäring och centrumutveckling.

Välkommen till vårt moderatcafé på lördag så ges mer information.
Då kommer projektledaren för Hälsostaden Johan Hjelm och informerar kl. 12.00.

Caféet är som vanligt öppet 11.00-13.00.

Åsas medlemsbrev november 2012

Åsa Herbst

Moderatvänner!

Det är mycket som händer i vår kommun. Storgatan inne i Ängelholm med tunneln under parkeringsgaragen är det som syns mest.  Informationen om vad som händer har varit så bra att det framförts beröm även om tillgängligheten varit begränsad. Men nu är det snart klart!

Utmaningarna om tillfällig drift av Rönnebadet är nu godkända av både Kultur o Fritidsnämnd och Kommunstyrelsen. Om du är nyfiken på hur rutinen för utmaningar i vår kommun går till så finns en policy på engelholm.se, sök på utmaningsrätt. Nästa steg är upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Det har varit en del diskussioner om fotbollsarena och Ängelholms fotobollsförening, ÄFF. På gruppmötet på tisdag den 6 november skall vi diskutera arenan. Det är viktigt att vi inte bara tänker ÄFF och herrlag när vi tänker fotboll. I framtiden kanske vi har en annan klubb och ett damlag i allsvenskan. Vem vet?

Beträffande vårt nya bad på Hälsostaden, så har vi inte fått domen kommit från Mark- och miljödomstolen ännu. Observera att Länsstyrelsen inte har minsta synpunkt på detaljplanen. Det gäller såväl markförhållanden, trafiklösning som placering av bad.

Vi talar ibland om att det politiska klimatet har förändrats i Ängelholm. Med Engelholmspartiets intåg i Kommunfullmäktige har det blivit mer intensivt och andra partier har delvis förändrat sitt sätt att debattera, även vi. Idag har vi ett mer lojalt och tydligt allianssamarbete vilket distanserat oss lite grann ifrån Socialdemokraterna. S i sin tur känner säkert en utmaning i oppositionsrollen från Engelholmpartiet och kanske också från Miljöpartiet. Vårt mål är att ha goda relationer med socialdemokrater och miljöpartister och det har vi också i väldigt många samanhang. Engelholmspartiet är ett populistiskt parti utan politisk kompass. Deras mål är inte alls att samverka utan att få sin rätt. Vi kan knappast samverka med ett parti som för en normalinkomsttagare vill höja skatten med 3.000 kronor årligen. Det är vad deras föreslagna höjning på 89 öre innebär i praktiken.

Emellanåt möter vi personer som hävdar att vi är odemokratiska som inte lyssnat på folkviljan efter den rådgivande folkomröstningen. Bifogat finner du ett dokument som utan ställningstagande illustrerar hur lite folkomröstningen gav oss som vägledning i frågan om Pyttebron.

Avslutningsvis vill jag uppmuntra ännu fler att komma med i vårt utbildningsprogram. I veckan var vi tjugo deltagare. Lördagen den 17 november kommer vår egen Riksdagsman Hans Wallmark. Men innan  dess är alla välkomna på Ängelholmsföreningens kulturstormöte i tingshuset redan nu på torsdag den 8:e kl. 18:30.

Hälsningar Åsa