Pressmeddelande: Wallmark mottager jubileumsmedalj

Idag onsdag 27 juni mottar riksdagsledamot Hans Wallmark, på plats i Mariehamn, Ålands självstyrelses jubileumsmedalj som han tilldelats av landskapsregeringen för framgångsrik verksamhet till gagn för landskapet Åland.

Utdelandet görs av regeringschefen lantrådet Camilla Gunell (S). Medverkar gör även utbildnings- och kulturminister Johan Ehn (M), näringsminister Fredrik Karlström (Ob samling) och infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) från koalitionsregeringen.

– Jag är glad och stolt över denna utmärkelse, säger Hans Wallmark. Jag ser det som ett bevis på hur viktigt det är med nordiskt engagemang och att det uppmärksammas i andra länder. Mitt intresse för vårt gemensamma språk svenskan är säkert något som också värdesatts på Åland som är den enda helt enspråkiga delen av Finland. Det är inte alldeles vanligt att svenskar tilldelas den här medaljen, en av de senaste var dåvarande statsminister Göran Persson.

Pressmeddelande: Ökat miljösamarbete i Skåne Nordväst

I Skåne Nordväst bedrivs ambitiöst miljöarbete på lokal nivå. Kommunernas miljöarbete syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra för kollektivtrafikresenärer, göra det lättare för företagare att göra rätt och mycket annat. Flera av utmaningarna är gemensamma och genom samarbete kan vi komma längre.

Helsingborg och Ängelholm tar nu initiativ till en första nätverksträff för kommunerna i Skåne Nordväst. Därför bjuds ordförande för miljönämnd (eller motsvarande) och ansvarig förvaltningschef in till ett första möte för att diskutera hur kommunerna kan samverka för att utveckla miljöarbetet i regionen.

– Vi hoppas att detta är starten på ett nätverk som informellt kan diskutera miljöfrågor som påverkar oss alla. På så vis hoppas vi inspireras och lära av varandra för att ytterligare utveckla vårt arbete, säger Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden i Helsingborgs stad.

Första träffen kommer att äga rum på rådhuset i Helsingborg i slutet av oktober. Då kommer formerna för nätverkets fortsatta arbete att konkretiseras.

– Att lära av varandra och ta till vara goda erfarenheter gör att vi kommer längre i miljöarbetet. Miljöutmaningarna stannar inte vid kommungränsen, därför är samarbete så viktigt, säger Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden i Ängelholms kommun.

Mer information
Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden Helsingborgs stad, 073-231 12 93
Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden Ängelholms kommun, 073-323 44 50

Hans Wallmark leder arbetsgrupp för Moderaternas EU-plattform

Inför valen 2014 ska Nya Moderaterna möta människor i hela landet med en framåtsyftande agenda med nya förslag på hur vi kan göra Sverige ännu bättre, men även hur vi kan stärka Sveriges röst internationellt – inte minst inom ramen för EU-samarbetet. Viktiga delar i denna process är bland annat den EU-plattform som ska behandlas på arbetsstämman 2013 samt det valmanifest som presenteras under våren 2014.

På en pressträff fredagen den 15/6 presenterade Fredrik Reinfeldt den nya arbetsgrupp som ska ta fram en ny EU-plattform, som ska behandlas på arbetsstämman 2013. Inför valen 2014 ska Nya Moderaterna möta människor i hela landet med en framåtsyftande agenda med nya förslag på hur vi kan göra Sverige ännu bättre, men även hur vi kan stärka Sveriges röst internationellt – inte minst inom ramen för EU-samarbetet.

Riksdagsledamoten Hans Wallmark är arbetsgruppens ordförande. På pressträffen berättar han om viktiga utgångspunkter han tar med sig i arbetet att utforma Moderaternas nya europapolitik de kommande åren.

– En viktig insikt är att Europa bygger på mångfald. Det vill jag gärna ska komma till uttryck i vår politik och att vi ska vara rösten för mångfald i Europa. Vi moderater har också pratat om behovet av sammanhållning i Sverige. Jag tror att vår europapolitik också grundar sig på vår politik i Sverige. På samma sätt som vi vill ha sammanhållning i Sverige behöver vi också sammanhållning i Europa. På samma sätt som vi tar ett ekonomiskt ansvar i Sverige behöver vi också ett ekonomiskt ansvarstagande i Europa. Det måste vara utgångspunkten för vårt europaarbete, säger Hans Wallmark.