Andra kan lära av Ängelholm

För några dagar sedan kunde vi läsa Ingrid Runstens ledare om folkomröstningen om en ny broförbindelse i Ängelholm. Trafiklösningen i centrala Ängelholm har diskuterats under trettio till fyrtio år och kulminerade i en rådgivande folkomröstning den 27 november.

Det är viktigt att politiker gör vad de kan för att öka röstdeltagandet. Det antyds av ledarskribenten att vi informerade i skymundan. Vi ifrågasätter denna analys. Under valkampanjen fanns broschyrer och informationsmaterial, både från Ängelholms kommun och från olika politiska partier. Moderaterna fanns på torget lördagarna innan omröstningsdagen för att upplysa samtidigt som våra föreningar delade ut information i många bostadsområden. Vi moderater ansträngde oss för att informera om de konsekvenser som ett Ja respektive Nej skulle innebära. Det kunde ängelholmarna även se på debatt- och insändarsidorna veckorna innan omröstningen. Vårt parti var inte heller för en folkomröstning, detta initiativ togs av ett opolitiskt nätverk där de mest aktiva är boende i området kring Pyttebron.

Under 35 procent är ett ovanligt lågt röstdeltagande. Vid omvalen i Västra Götaland och i Örebro 2011 gick ca 45 procent till valurnorna vilket ansetts vara så lågt att demokratin ifrågasatts. Att oppositionsledaren har en annan uppfattning än majoriteten är knappast uppseendeväckande och att antyda att man skall följa resultatet för att röstdeltagandet var högt i Pyttebrons närhet visar inte på intresse för demokratin.

Alliansen är vald av en majoritet av ängelholmarna. Nästan två tredjedelar av de röstberättigade har sagt att det är vi politiker som måste fatta detta viktiga beslut för framtidens Ängelholm. Det är vårt ansvar och uppdrag att utveckla hela vår kommun med framförhållning och framtidstro.

Vi kommer nu att gå vidare med trafikplanen. Att långsiktigt bygga lösningar för gång-, cykel och fordonstrafiken i centrum är starkt efterfrågat och utlovat.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande

Robin Holmberg (M)
miljönämndens ordförande

Åsa Herbsts nyårstal 2011

Kära Kommuninnevånare och ärade Gäster.

2011 har varit ett frihetens år. Från jasminrevolutionen i Tunisien till hibiskusrevolution i Egypten. Det handlar om människors självklara längtan till frihet. Men också ilska över korruption och orättvisor. Man vill ha ett annat politiskt ledarskap med nya normer.

Det finns en del stora händelser 2011 som kan innebära förändrad inställning. Utanför Japans kust slår en kraftfull jordbävning till i mars. En stor tsunami svepte in och dödade 16.000 människor. Samtidigt inträffade kärnkraftsolyckor av aldrig tidigare skådat slag.

Och i Ängelholm drabbades vi av en storm den första advent som skadade våra älskade stränder.

Två så väldigt olika händelser talar ändå om för oss att det finns oerhörda krafter i vår natur som vi måste samspela med, inte mot. Vi känner påtagligt vårt ansvar för att vara rädda om vår jord. Att aktivt arbeta för minskning av vår miljöpåverkan är därför ett oändligt och viktigt arbete. I Ängelholms kommun investerar vi i avloppsnät och i ny miljövänlig belysning på gator och torg. Men det allra viktigaste är vad vi gör var och en av oss i vår vardag.

Ekonomin har också varit i fokus 2011. Vi svenskar har rättmätigt förfasat oss över länder där man tagit dåligt ansvar för den ekonomiska planeringen. Europasamarbetet sätts på svåra prov i de diskussionerna. Vi som gjort läxan måste hjälpa till på olika sätt för att få ett Europa i ekonomisk balans. Att tro att vi kan ställa oss utanför är inget alternativ. Vårt beroende av – och vår öppenhet till vår omvärld  -har också inneburit vårt välstånd. Det skall vi aldrig glömma. Men naturligtvis ska vi vara stolta över att vi i Sverige kan ståta med en ekonomi i världsklass!

Här i vårt himmelrike Ängelholm finns också mycket att glädja sig åt. Vi har en god tillväxt i en takt som vi önskar och klarar av. Vi investerar för framtiden i skolor och för våra äldre. Vi genomför förbättringar även inom områden där vi redan är bland de allra bästa inom vård omsorg och skola.

I samtal får trafikfrågor får stort utrymme – ibland oförtjänt stora.

I vår förväntan för 2012 finns mycket spännande.  I Ängelholm skall badhusbygget starta. En totalt ombyggd Nyhemsskola skall färdigställas. Byggnationen av en ny Villanskolan skall dra igång.

Avslutningsvis. Vi skall ha modet att våga utveckla inom alla områden. Att se kvalitéer i historien men också lita på vår framtidstro och lyssna på nya generationers värderingar. – Förbättring kräver ibland förändring.

När vi ser raketerna stiga mot skyn alldeles strax låt det då också bli en symbol för våra förhoppningar inför det kommande året som får stiga mot oanade höjder.
Av hela mitt hjärta tillönskar jag er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR.