Rikard Nilsson och Hans Wallmark i KvP 21 december

Se restaurangbranschen! I samband med förslaget om sänkt moms har mängder med märkliga argument och åsikter förekommit i debatten. Det har sagts konstiga saker. Värst var kanske Håkan Juholts (S) nedsättande uttalande om McDonaldsbidrag.

Vad handlar momssänkningen om? På ett plan: När man äter en kycklingsallad på macken betalas 12 procent i moms, så fort maten serveras framför en gäst sittande på en restaurangstol är det 25 procent!

Vilken styvmoderlig behandling restaurangerna har fått genomlida i alla år! Det har tagit lång tid för förbättringar. Nu kommer äntligen momssänkningen.

Låt oss ta ett exempel: Ett företag ställer ut på en mässa, besätter sin monter med personal och utrustning. De anställda bor på hotell. Låt oss säga att man lägger en halv miljon kronor i allt som har med mässan att göra. Allt är avdragsgillt Så fort någon i personalen går ut i mässgången och drar in en kund i montern för att visa hur bra produkter de har, händer nått! Wow vilka fina produkter ni har, säger kunden. Och personalen i montern säger, låt oss träffas i kväll över en middag och diskutera upplägget för affären. I samma ögonblick som de kommer in i restaurangen så ändras förutsättningarna och företaget får helt plötsligt bara dra av 90 kronor per person. Är inte det att diskriminera en hel bransch! Och så nu kritiken mot den sänkta momsen!

Det är dags att se att restaurangnäringen är en viktig del i Sveriges utveckling! Olika tävlingar visar att vi är världsmästare på mat, europeiska mästare i matlagning, nordiska mästare i matlagning och svenska mästare i matlagning. Årets Kock i snart 30 år har varit stilbildande världen över när det gäller gastronomi och att ligga i framkant!

Det finns behov av fler reformer. Full avdragsrätt för företagen när de gör affärer med kunder! Blir förutsättningarna bättre för branschen så minskar den svarta del som finns! Är det rimligt att en bransch ska acceptera ett snitt på tre procent i lönsamhet? Alla restauranger och hotell ligger inte heller i de stora städerna, det gör satsning på mat och gastronomi till en viktig fråga för landsbygdsutveckling.

Sveriges restauranger och svensk mat har internationell lyskraft. Det skänker uppmärksamhet till vårt land.

Tänk tanken på att alla landets restauranger håller stängt en vecka eller två? Ingen Toast Skagen, Håkan Juholt! Och inga jobb till alla de ungdomar som tjänar egna pengar och är stolta över sitt jobb när de serverar hamburgare!

Rikard Nilsson
Kock

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

Vi tar gemensamt ansvar

Alliansen har tagit initiativ till breda långsiktiga överenskommelser med Socialdemokraterna och Miljöpartiet inom försvars- och säkerhetspolitiken. Den senaste är om kommande ledarskap för den nordiska stridsgruppen till EUs förfogande, Nordic Battle group (NBG).

Tidigare i år hade Sverige huvudansvaret för NBG 11 i samverkan med Estland, Finland, Irland och Norge. Att bygga upp och etablera en kapacitet som EUs militära snabbinsatsförmåga är viktigt och kräver långsiktigt engagemang. Alliansregeringen har beslutat tillsammans med S och MP att Sverige nu fortsatt ska ta internationellt solidariskt ansvar genom ledarskap för kommande stridsgrupper tidigast år 2015.

Behovet av en militär EU-styrka som med mycket kort varsel kan ingripa i händelse av en uppblossande kris blev särskilt tydligt under krigen på Balkan på 1990-talet. I ljuset av massakern i Srebrenica och kriget i Kosovo påbörjades ett arbete med att utveckla en sådan förmåga.

Reformeringen av försvaret och införandet av en ny insatsorganisation 2014 skapar möjligheter för Försvarsmakten att i framtiden bidra till internationella insatser med redan befintliga förband istället för som tidigare med temporära lösningar. Detta gör svensk medverkan i och ansvar för den nordiska stridsgruppen 2015 mindre resurskrävande än tidigare.

NBG är en viktig komponent i arbetet med att utveckla det nordiska militära samarbetet. Det har gett våra förband en ökad förmåga att samverka med andra och varit en katalysator för att hitta samordningsvinster i övning, utbildning och materielfrågor. Vid Försvarsutskottets besök i Lettland och Litauen framgick dessutom tydligt även dessa båda länders vilja att delta i en nordisk stridsgrupp.

Det har hävdats att EUs stridsgrupper hittills inte satts in i någon operation. För svensk del har däremot NBG på ett konkret sätt visast sig mycket värdefull i samband med internationella insatser. Delar av den välutbildade personal som stått i beredskap i NBG 08 kom att utgöra kärnan i de svenska förbanden i Kosovo (KFOR) och i Afghanistan (ISAF). Vid de utomordentligt snabba beslut som gällde för den svenska insatsen i Libyen 2011 utnyttjades det JAS 39 Gripenförband som då stod i beredskap i NBG 11. Därmed kunde förbandet vara på plats i operationsområdet mindre än 24 timmar efter det att riksdagen gett sitt godkännande.

Genom utvecklingen av snabbinsatsstyrkor har EU fått muskler att backa upp sina ”mjuka” säkerhetspolitiska verktyg. Förhoppningen är givetvis att förmågan aldrig ska behöva användas och i vissa fall kanske dess blotta existens kan vara tillräckligt avskräckande.

Det är bra med breda överenskommelser. Tillsammans med S och MP har också fattats beslut om förlängning av insatserna i Afghanistan och Kosovo. Vi tar gemensamt ansvar. Det är en tydlig signal utåt och en markering av enighet gentemot de soldater som på bästa sätt tjänar nationens intressen.

Cecilia Widegren
Riksdagsledamot, Skaraborg (M)
Vice ordförande Försvarsutskottet tillika Alliansgruppledare

Hans Wallmark
Riksdagsledamot, Norra och Östra Skåne (M)
Ledamot Försvarsutskottet