Jobben viktigaste frågan

De flesta partier torde vara överens om att den viktigaste politiska utmaningen är jobben. Vi ser förvisso ett Sverige som rör sig i rätt riktning. Allt fler går varje morgon till ett arbete och allt fler kan leva på sin egen lön. Detta trots en svår global finanskris.

DEBATT. Alliansen har visat att den genom en tydlig och stabil ekonomisk politik och ansvarstagande kan skapa förutsättningar för bra välfärd även när andra länder har det svårt. Skattesänkningarna har varit till fördel både för pensionärer som för dem som yrkesarbetar.

Till det kommer direkta satsningar för att underlätta för fler att få jobb. Arbetslinjen hyllas. Sänkningarna av arbetsgivaravgifterna för dem under 26 har skapat möjligheter för unga. Nu gäller det att gå vidare därför att det finns anledning att oroas för ökad arbetslöshet inte minst med tanke på att den svenska exportbranschen kan drabbas negativt av den internationella nedgången. Sänkningen av restaurangmomsen är en naturlig fortsättning på jobbpolitiken. Genomgående är att många företagare talar om att priserna kan komma att sänkas. Det leder till ökad efterfrågan och därmed att dagens jobb kan säkras och fler nyanställas. Och för de unga är det mycket viktigt med ett första jobb för det gör det enklare att sedan söka ett andra och ett tredje.

Det är svårt att förstå Socialdemokraternas förslag om att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Totalt handlar det om skattehöjningar på 16 miljarder. Hur kommer detta att leda till fler jobb? Dessutom säger S nej till den sänkta restaurangmomsen. Till det kommer att det föraktfullt talas om McDonaldsbidrag. Det finns inte fina eller fula jobb! Alla behövs. För den enskilda som resten av samhället är det lika bra att få sin lön från McDonalds som Ica, Coop eller för den delen ABF.

Ansvarstagande politik för jobb för unga står i stark kontrast till den skuggbudget Håkan Juholt och Tommy Waidelich presenterat. Med precision riktas udden mot unga som redan jobbar eller är på väg in på arbetsmarknaden.

Hur blir det fler jobb genom att göra det dyrare att anställa?

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot; Ängelholm

Robin Holmberg (M)
MUF, fullmäktigeledamot, Ängelholm

Pressmeddelande 14 oktober

Hans Wallmark diskuterar ungdomsjobb på McDonalds

Idag besökte riksdagsledamoten Hans Wallmark (m) McDonalds i Ängelholm för att tala om ungdomsjobb med franchisetagaren Christine Richter. 

 

  • McDonalds är en stor och viktig arbetsgivare och det är mycket givande att träffa företrädare från restaurangerna. Christine Richter har fem restauranger i Skåne med 300 anställda och en övervägande del av dem är ungdomar. För några år sedan halverade Alliansen arbetsgivareavgiften för ungdomar och nu ligger det ett förslag hos riksdagen att halvera restaurangmomsen. Dessa åtgärder skapar ännu bättre förutsättningar för unga att få jobb, säger Hans Wallmark.

 

  • För mig är alla jobb viktiga, det finns inga fula eller fina jobb. De kommande åren ser ut att bli tuffa pga. skuldkrisen i Europa. Då är det extremt viktigt med bra förutsättningar att skapa jobb och behålla de befintliga. Christine Richter är bra exempel för Sveriges företagare. Hon började i kassan på McDonalds och äger idag fem restauranger. Sverige behöver fler som henne, avslutar Hans Wallmark

 

För mer information:

 

Hans Wallmark

070 – 695 41 00

Hans.wallmark@riksdagen.se

Därför reser vi till Latinamerika

Svar till ”Varför resa till Latinamerika”, Anders Bengtsson (ep) införd den 4 oktober.

Ängelholms kommun har beviljats projektet Globala skolan, vilket organiseras av SIDA och Internationella programkontoret, det senare är ett organ under EU. I den nya läroplanen understryks vikten av internationellt perspektiv, internationell solidaritet och kulturell mångfald.  Vi ser den Globala skolan som en av flera aktiviteter på den inslagna vägen.

De senaste två veckorna har vi tagit emot elever och lärare från Polen och Kroatien samt utbildningsministeriet från Kosovo, förutom dagliga internationella virtuella utbytet i våra verksamheter.

Framöver ska vi genomföra ännu fler utbyten med andra länder och då är det givetvis inte bara Latinamerika som gäller.

Frågan om resmål till världsdelar som Sydamerika, Afrika och Asien får ställas till arrangörerna.  Vi styr inte över resmålet, utan det styrs av arrangörerna som planerar resorna, delvis efter de stödbehov som finns i delar av länder där det är oroligt.

Styrgruppen för projekt Internationalisering i Ängelholm erhåller fortbildning av den Globala skolan för att i sin tur leda arbetet mot följande lokala mål,

  • utveckla förståelsen för den kulturella mångfalden,
  • genom möten över kultur-och nationsgränser förbereda elever i att verka i framtida globala sammanhang som högskolestudier och arbete,
  • fler internationella utbyten, virtuella och fysiska för elever och pedagoger,
  • utveckla ett samarbete kring internationalisering inom Skånenordväst.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ordförande BUN Ängelholm

Åsas medlemsbrev nr. 3

Moderatvänner!                                 

Kretsstyrelsen anordnade nyligen ett lunch- till lunchseminarium i Simrishamn. Framför allt var det fullmäktigegruppen som representerades bland oss 25 deltagare. Kommunikation och förnyelsearbete på alla nivåer var en viktig punkt på dagordningen. Vi fick en duvning i hur Region Skånes uppdrag och organisation ser ut av regionrådet Pontus Lindberg och skolkommunalrådet i Kristianstad, Fredrik Axelsson, gick igenom hur nya möjligheter finns för att kommunicera och synas framför allt i nya kanaler såsom bloggar och facebook.

Vi var alla nöjda och det skall noteras att Robin Holmberg var arrangör. Tack Robin!

Budgeten
Budgeten för 2012 och planen för 2013 till 2014 är nu genomarbetad av alla våra företrädare och med Alliansens. Arbetet har genomsyrats av engagemang och noggrannhet och det bäddar för ett fortsatt gott arbete inom kommunens verksamheter. Det finns givetvis en oro för ytterligare sämre skatteprognoser men vi har en beredskap även för det. Det blir inga nedskärningar!

Ängelholms FF och ekonomi
En del medlemmar sätter frågetecken för engagemanget för Ängelholms FF. Jag och Tomas Fjellner, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, har självklart gjort en bedömning av vad som är rimligt. Det är viktigt att veta att ÄFF idag inte har några skulder till kommunen, men att förvaltningarna en längre tid har haft dålig kommunikation med klubben beroende på deras dåliga ekonomi. Vi har ett stort förtroende för den nye ordföranden. Nu pågår genomlysning.

Järnvägsmuseet
Järnvägsmuseet blir kommunalt. Trafikverket kommer att överlämna ansvaret till oss från och med nästa år. När vi ställdes inför ett hot om nerläggning såg vi kanske mest bekymmer. Men Trafikverkets ledning har visat god vilja till samarbete och vi har fått ett avtal om medfinansiering av totalt 15 miljoner under de första fem åren. Vi ser nu att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Museet blir en viktig del i vårt kulturutbud och vår besöksnäring. Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för utvecklingen.

Hälsostad och badhus
En kort redogörelse för läget: Kommunen äger en tomt på Sjukhusområdet vid Rönne å. Den kommer att övergå till Kunskapsporten AB som vunnit upphandlingen av badhuset. Peab kommer att bygga åt Kunskapsporten. Kommunens avtal är med Kunskapsporten som i sin tur avtalar om en hel del infrastruktur med Hälsostaden AB. Hälsostaden har fått beställning av Region Skåne att utveckla och bygga om sjukhusbyggnaderna för att få bättre utveckling, arbetsmiljö och driftsförhållanden. Peab har vunnit den upphandlingen som genomförts av Region Skåne. Det blir alltså mycket Peab men inte direkt med kommunen.

Badhusets placering
Avslutningsvis något om badhusets placering: Många kommuner samlar sina idrottsanläggningar, precis som vi är på väg att göra, men man lägger inte sina badhus där vilket många ängelholmare felaktigt verkar tro. Exempel är Arenastaden i Växjö och Rocklunda  i Västerås.  Att genomföra en upphandling av hela badhuset, som vi nu gjort, hade inte varit möjligt vid ishallen. Det badhus som kommer att byggas har attraktioner vilka är mycket större än vad som är möjligt för en kommun av vår storlek. Vi skall vara stolta och glada för att vi kan attrahera entreprenörer till att skapa mervärden för oss alla. 250 miljoner kostar badhuset.

Höstliga hälsningar från Åsa

Pressmeddelande 4 oktober

Hans Wallmark (M) gratulerar Henrik Dam Kristensen (S) till att ha blivit ny transportminister i Danmark.

– Regeringsskiftet i Danmark har nu formellt skett i och med att statsminister Helle Thorning-Schmidt presenterat sin ministär. Politiskt beklagar jag att bra borgerliga företrädare fått dra sig tillbaka samtidigt som jag personligen är glad över att Henrik Dam Kristensen (S) utnämnts till ny transportminister, säger Hans Wallmark (M) i en kommentar.

– Jag känner Henrik Dam Kristensen väl sedan många år i Nordiska rådet. Vi har tidigare suttit i samma utskott och han har det senaste året varit president i Nordiska rådet. Bakom sig har han en lång karriär som partisekreterare, europaparlamentariker och minister i tidigare regeringar.

– Henrik Dam Kristensen är stor vän av Norden och förstår integrationens betydelse. Jag hoppas att det ska påverka hans kommande gärning som transportminister. Tidigare har vi tillsammans arbetat för ökad öppenhet och rörlighet bland annat i Öresundsregionen. Det ska bli ett sant nöje att följa upp tidigare gemensamma förslag med frågor till Henrik Dam Kristensen som transportminister och företrädare för den danska regeringen.

För mer information
Hans Wallmark, riksdagsledamot (M) och ledamot av Nordiska rådet
070-695 41 00