Kunniga och engagerade lärare viktigast

BUN-ordförande Sven-Ingvar Borgquist bemöter (S) i fråga om ”mer resurser till skolan”:

Jag har tidigare tagit upp statistik inom Barn- och utbildningsnämndens område, bland annat den som visade att Ängelholm inom ett flertal områden ligger i framkant. Då fick jag till svar från S-gruppen att man hade förmågan att se genom statstiken och trodde inte på de positiva signalerna. BrittMarie Hansson tar nu upp lärartätheten. Vissa kommuner har högre än andra, men det finns många andra faktorer som inte framkommer genom statistik.
Enligt undersökningar gjorda av Sveriges kommuner och landsting (SKL) så ser man inte samband mellan hög lärartäthet och höga kunskapsresultat. Alltså är det svårt att mäta mjuka värden med siffror. Lärarens kompetens har stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.
Här i Ängelholm har vi satsat fullt ut på lärarlyftet för att ge pedagogerna möjlighet till fortbildning. Vi satsar även vidare på läsa-skriva-räkna som är en satsning på de lägre årskurserna.
Vidare tycker jag att det är synd att socialdemokraterna i Ängelholm har blivit ett nejsägarparti de senaste mandatperioderna. Enligt min bedömning har man helt tappat nytänkandet och innovationsförmågan, samt verkar mest gå ut med att lova allt till alla.

Sven-Ingvar Borgquist
Ordförande BUN Ängelholm (M)

Politiker från andra världsdelar i Ängelholm

Politiska företrädare från Chile och Honduras och fanns i vår valstuga på torsdagseftermiddagen för att delge oss sina jämförelser mellan valkampanjer i Sverige respektive Syd- och Latinamerika.

På plats var:

Nicolas Figari, Chile, tidigare politisk rådgivare till Senatens talman

Mario Barahona, Honduras, ledamot av kongressen

Sayra Mariana Gamez Benegas, Honduras, kampanjansvarig vid senaste presidentvalet

Sedan i tisdags har de tre följt riksdagsman Hans Wallmark och den moderata valrörelsen i Skåne. De har deltagit i möten och aktiviteter ibland annat Kristianstad, Hässleholm och Ängelholm.

På torsdagskväll flyger de till Stockholm för att följa slutspurten och delta på moderaternas valvaka.

Moderat samsyn över de nordiska gränserna

Valet 19 september påverkar även grannländerna. Den riksdagsmajoritet och regering medborgarna i Sverige kommer att rösta fram har stora möjligheter att påverka utvecklingen i internationella organ. Det handlar om EU. Men även Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet spelar en stor roll.

Moderaterna samverkar tillsammans med andra partier från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna samt Grönland. Tillsammans bildas en partigrupp inom Nordiska rådet där konservativa och liberala idéer förenas.

Självfallet är politiken i varje medlemsland viktig. Många gånger står vi dock inför gemensamma utmaningar. Därför skall Norden även i framtiden förknippas med människors frihet och där den enskildes ansvar står i centrum.

Nya moderaterna är i ständig förändring och förnyelse. Ett fast och nära borgerligt samarbete inom Alliansen är ett föredöme. Därmed inspireras även partier och politiker i andra länder att själv ompröva och våga pröva nya vägar. Det sker helt i enlighet med våra grundläggande idéuppfattningar. Att vara konservativ betyder i politiskt sammanhang att man önskar att förbättra och förnya samhället men söker samtidigt att bevara det bästa av den tradition vi redan har. Det liberala innebär övertygelsen om ett öppet rättsamhälle som säkrar den enskilda individens frihet och integritet. God politik handlar om samarbete.

Med Alliansstyre i Sverige och fortsatt många moderater i Nordiska rådet tillsammans med andra likasinnade vill vi för kommande år se att våra länder präglas av följande:

Vi behöver en utbildningspolitik som främjar kvalitet, bildning och individuell valfrihet. Alliansen i Sverige betonar starkt sambandet mellan en fungerande arbetslinje och utbildning. Det måste bli centralt för alla våra länder om vi skall behålla våra toppositioner i den globala konkurrensen.

Det behövs god ekonomisk hushållning som inte skuldsätter framtida generationer. Sverige har visat att ansvarstagandets politik är framgångsrik inte minst under den ekonomiska kris som skakat om hela Europa. Lågt budgetunderskott, sjunkande statsskuld och ambitionen att redan 2012 visa på överskott i de offentliga finanserna är tecken på styrka.

Ansvaret för framtida generationer kräver en aktiv miljö- och klimatpolitik. Utsläppen stannar inte vid landgränserna. Norden har ett särskilt ansvar för Östersjöområdet. Här kan mer göras med EU-vänner som Estland, Lettland, Litauen och Polen men inte minst gäller det att involvera Ryssland.

Norden sticker ut. Det handlar om länder med förhållandevis hög skattenivå men också väl utbyggda välfärdssamhällen. Grunden för att behålla och utveckla en skola, ett hälsosystem och ett rättsväsende med höga ambitioner är en politik som tryggar välfärden genom att stimulera tillväxt, skapa nya jobb och göra arbete mer lönsamt.

För oss som aktiva ledamöter av Nordiska rådet är den nordliga dimensionen av stor betydelse. Mycket görs redan i dag men det finns alla skäl att gå vidare och fördjupa. De senaste åren har arbetet med att ta bort olika former av gränshinder prioriterats. Rörligheten är central och gynnar oss alla.

Norden är för oss också en värderingsgemenskap. Öppenhet och utveckling är bra i sig men medverkar i förlängningen även till satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi klarar av den internationella konkurrensen. Fortsatt Alliansregering och majoritet i Sveriges riksdag är bra för de övriga nordiska länderna och självstyrande områdena!

Hans Wallmark (M), Riksdagsledamot och ledamot av partistyrelsen, Sverige

Per-Kristian Foss (Høyre), Stortingsrepresentant, fd finansminister, Norge

Anne-Mari Virolainen (Samlingspartiet), Riksdagsledamot och vice partiordförande, Finland

Fredrik Karlström (Obunden samling), Lagtingsledamot, Åland

Jørgen Lundsgaard (KF), Folketingsledamot, Danmark

Bjarni Benediktsson (Självständighetspartiet), Alltingsledamot, partiordförande och statsministerkandidat, Island

Långväga gäst i Ängelholm

Riksdagsman Hans Wallmark gästas onsdag 8 septermber av Abraham Chu från Taiwan. På förmiddagen besöker de vår valstuga på torget.
Pressinbjudan och program ser ut så här:


Pressinbjudan
Onsdag 8 september gästas riksdagsledamot Hans Wallmark av Abraham Chu, företrädare för Republiken Kina-Taiwan i Sverige. Under dagen kommer ett antal valstugor att besökas och Abraham Chu ska på plats följa valrörelsen i Skåne.

De allmänna valen i Taiwan kan gå mycket mer hett till. I parlamentet, lagstiftande yuan, har också tidigare förekommit stora gräl och att man kastat saker på varandra. Den svenska valrörelsen utgör en kontrast.

Abraham Chu är karriärdiplomat. Han är född 1958 och har representerat Taiwan i Sverige sedan mars 2009. Dessförinnan har han tjänstgjort ibland annat Storbritannien och USA förutom på UD i huvudstaden Taipei.

Republiken Kina-Taiwan har drygt 23 miljoner invånare och är en av världens ledande ekonomier.

Program
10.15 Stortorget i Ängelholm. Besök i valbodarna samt Stadsbiblioteket för att se hur förtidsröstningen går till.
Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

11.30 Torget i Hässleholm. Besök i de arkitektritade valbodarna.
Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

14.00 Valbodarna vid Östra Boulevarden i Kristianstad.
Bengt Gustafson, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

Media hälsas varmt välkommen!

För mer information
Hans Wallmark, riksdagsledamot (M)

Stora skolsatsningar i Ängelholm

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

Ängelholms kommun har under de senaste åren fortsatt att utveckla den kommunala verksamheten. Inom skolans område har vi under mandatperioden gjort stora förbättringar.

De senaste årens positiva befolkningsökning har resulterat i ett behov av fler förskoleplatser. Här har vi prioriterat 12 nya kommunala avdelningar samt ett antal enskilda. En annan viktig satsning är det kommunala vårdnadsbidraget som infördes i augusti 2008 där cirka ett femtiotal familjer har valt möjligheten att vara hemma med sitt barn. Det som är möjligt i Alliansstyrda Ängelholm förnekas många medborgare i landets rödgröna kommuner.

Vi har också självfallet infört regeringens läsa- skriva- räknaprogram. Det innebär en kunskapskontroll inom svenska och matematik i årskurs tre och fem för att tidigt få grepp om de elever som är i behov av extra stöd. Regeringen har bidragit med pengar till finansieringen, för Ängelholm handlar det om cirka 1,2 miljoner, vilket vi också valt att stötta med extra kommunala medel.

Det finns också anledning att nämna regeringens satsning i form av lärarlyftet. Det är en satsning på kompetensutbildning för grundskollärare, där staten tar den största delen av kostnaden. Denna kompetensutbildning nyttjar vi i Ängelholm fullt ut och kurserna bedrivs i högskolornas regi. Målet är bättre kunskapsresultat i våra skolor. Nytt för i år är även att förskollärarna kan gå motsvarande utbildning och kallas då för förskollyftet. Det senaste årtiondet har vi gjort många satsningar på våra skolbyggnader. Detta för att hålla en bra arbetsmiljö för lärare och elever. De senaste åren har Rönnegymnasiet, Valhall College och Toftaskolan fått nyrenoverade lokaler. På tur står nu Strövelstorpsskolan, Nyhemsskolan samt Villanskolan. Skolor byggs för framtidens pedagogik med öppna och ljusa lokaler. Få är de kommuner som har satsat så mycket resurser på skolbyggnaderna som just Ängelholm.

En annan bra satsning var att starta upp skoldatateket. Vilken har som uppgift att hjälpa barn med läs och skrivsvårigheter, så att de framöver lättare når sina mål. Kulturskolan är en annan satsning som är väl värd att nämna, där Musikskolan kompletterades med dans och dramapedagogik.

Sven-Ingvar Borgquist(m)
BUN-ordförande Ängelholm